Achterhoek Visie 2030

We willen dat de Achterhoek het economisch sterke, innovatieve, sociale, prachtige en en eigenwijze gebied blijft dat het nu is. De Achterhoek Visie 2030 is daarvoor ons kompas! Ze geeft richting aan de thema’s waar de organisaties, ondernemers en overheid, verenigd in de 8RHK Raad, Board en Thematafels, samen aan werken.

In een notendop
De prachtige woon- en werkomgeving, de bloeiende en innovatieve economie en de cultuur van samenwerken en vertrouwen, maken van de Achterhoek een uniek gebied met een grote potentie voor ontwikkeling. Die potentie zien we in de versterking en verbreding van de Achterhoek als open innovatiesysteem, in de ruimte voor experimenteren en in het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving, zoals de woningen en het buitengebied, waarbij goede bereikbaarheid grote aandacht heeft. Ook goede gezondheid en zorg voor onze inwoners is een thema dat we breed oppakken.
Sinds 2018 zijn we samen aan de slag om projecten uit te voeren die bijdragen aan het realiseren van bovenstaande, complexe opdrachten. Onze lobby bij provincie Gelderland en het Rijk speelt daarbij een belangrijke rol.

 Bekijk de thema’s waar we als 8RHK ambassadeurs aan werken.

Waarom deze visie?

De Visie Achterhoek 2030 geeft richting aan de brede samenwerking. Daarmee is ze relevant voor iedereen die wil bijdragen aan een economisch sterke Achterhoek, waar het goed leven en werken is.

Onze naam
De overkoepelende naam ‘Achterhoek ambassadeurs’ past bij iedereen die zich inzet voor onze samenwerking. De term ‘ambassadeurs’ staat symbool voor inzet en nodigt uit tot meedoen: integraal en inclusief werken vormen immers de basis voor onze manier van samenwerken en onze visie. Met de korte en krachtige schrijfwijze ‘8RHK’ benadrukken we onze daadkracht. Het veelkleurige logo, met een knipoog naar de Achterhoekvlag, onderstreept de dynamiek en diversiteit van onze samenwerking.