Wat wil Dekker met buurtaalonderwijs op de basisschool?

Staatssecretaris Dekker heeft een Plan van aanpak buurtalen in het basisonderwijs gelanceerd. Zijn brief is op 15 oktober aan de Eerste en Tweede Kamer verzonden. Hij stelt daarin een Achterhoeks-Duits project ten voorbeeld:

Goed voorbeeld: ‘Buurtaal jong leren’
OBS Kotten in Winterswijk en de Von-Galenschule in Oeding-Südlohn (Duitsland) liggen slechts drie kilometer van elkaar. Binnen het project ‘Buurtaal jong leren’ verzorgen de scholen samen buurtaalonderwijs. Dat doen zij door de leraren tussen de scholen uit te wisselen: Nederlandse leraren geven Nederlands op de Duitse school en andersom. Ze evalueren de lessen gezamenlijk en registreren deze in een handboek, waarin lesvoorbeelden worden gekoppeld aan een thema. De leraren van beide scholen worden ook geschoold in de buurtaal. Op korte termijn is het streven dat leerkrachten de buurtaal als onafhankelijke gebruiker beheersen (ERK B2 niveau). Op de lange termijn kan dit nog uitgroeien naar het in Duitsland verplichte niveau (ERK C1 niveau).