Week van de Techniek in Bronckhorst

Van 11 tot 16 maart werd in gemeente Bronckhorst de Week van de Techniek georganiseerd. De week stond bol van techniek-promotende activiteiten voor basisschoolleerlingen.

Er gingen 295 leerlingen uit dertien groepen 7/8 op excursie naar negen innovatieve bedrijven. Ze kregen daar een kijkje in de keuken, mochten vragen stellen en leerden in de praktijk hoe veelzijdig werken in de techniek kan zijn.

In samenwerking met gemeente Bronckhorst, Waterschap Rijn IJssel en het Staring Instituut kregen vijf groepen 5/6 “klimaatles”. Deze lessen gingen over de kringloop van het water. De leerlingen deden kennis op over het belang van water in het algemeen, over de waterkringloop, het riool en de waterzuivering.

Er was ook aandacht voor meisjes in techniek. Samen met het VHTO (Expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek) kregen acht groepen 1 tot en met 4 het project Beeldenbrekers aangeboden. Beeldenbrekers is een project voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs over het doorbreken van genderstereotypen en genderstereotype beelden over beroepen. Hierbij staat het bezoek van een vrouwelijke bèta/technische beroepsbeoefenaar in de klas (gastles) centraal.

De lessen over Jouw Energie van morgen,  die jaarlijks door de Rijksuniversiteit Groningen in de Week van de Techniek worden aangeboden aan alle groepen 8 in de gemeente waar de Week van de Techniek te gast is, kwamen door de landelijke onderwijsstaking op 15 maart helaas te vervallen.

De Week van de Techniek werd zaterdag afgesloten met een fantastische Techniekdag in Zelhem.
Klik hier voor het verslag van de Techniekdag.

Foto: Joop Wikkerink