|

Werkbezoek ministeries aan AT Techniekopleidingen

Vertegenwoordiging van de ministeries EZK, SZW en OCW en de Koninklijke Metaalunie zijn donderdag 16 mei bij AT Techniekopleidingen in Terborg bijgepraat over de grote uitdagingen van ondernemers in de Maakindustrie: Zij moeten flexibel produceren, tegen zo laag mogelijk kosten, terwijl ze geconfronteerd worden met een gebrek aan vakmensen. De maakindustrie heeft dan ook meer technisch geschoolde mensen nodig om de sector sterk te houden. Het aantal leerlingen dat kiest voor een technische opleiding loopt, ondanks investeringen in het regulier onderwijs, terug. Naast het reguliere (beroeps)onderwijs (ROC) kunnen ook Bedrijfsvakscholen Metaal (BVM) een belangrijker rol spelen bij het keren van deze dalende trend.

Samenwerken aan een duurzame Achterhoekse arbeidsmarkt
Er is gesproken over verschillende onderwerpen waar vanuit de Achterhoek met de thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt aan gewerkt wordt, onder andere vanuit AT Techniekopleidingen. Zoals een ‘leven lang ontwikkelen’, onderwijs voor zijinstromers, alles gericht op een betere aansluiting van de student op de arbeidsmarkt. Belangrijk; want door sterk samen te werken tussen onderwijs en bedrijfsleven kan de mkb-maakindustrie als cruciale factor blijven bijdragen aan een krachtig, duurzaam en innovatief economisch klimaat in Nederland. Na het bezoek aan de Achterhoek werd de reis vervolgd richting een bezoek aan ondernemers en opleidingen in regio Zwolle.