|

Nieuwe Achterhoekse vertegenwoordiging in VNG

Arjen van Gijssel, Wethouder gemeente Berkelland en thematafelvoorzitter Wonen & Vastgoed van 8RHK ambassadeurs is door het VNG bestuur benoemd tot lid van de Commissie Europa en Internationaal bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De Achterhoek is al langer vertegenwoordigd in de vereniging met bestuurders op verschillende posities in commissies van de VNG. Vorig jaar werd Mark Boumans, burgemeester Doetinchem en voorzitter 8RHK ambassadeurs benoemd tot vicevoorzitter van het VNG.

Van Gijssel was al lid van het Algemeen Bestuur bij P10 gemeenten: “De kracht van regio Achterhoek, P10 gemeenten en VNG is het netwerk. We spreken voor miljoenen inwoners op het platteland en zijn een onmisbare gesprekspartner voor Den Haag en Brussel.” Ellen Dusseldorp, Wethouder gemeente Oost Gelre is door het VNG bestuur voorgedragen als lid van de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de vereniging, 26 juni aanstaande, wordt bekend of zij een plek krijgt in de commissie. In totaal stelden 175 burgemeesters, wethouders, secretarissen en raadsleden zich kandidaat voor 35 vacatures in het VNG-bestuur en commissies.