|

Wie nomineer jij voor de titel ‘Meest klimaatadaptieve en Natuurinclusieve Bedrijventerrein 2023’?!

Wie neemt groene en duurzame maatregelen?
Door klimaatverandering wordt de kans op hevige regenbuien, extreme hitte en droogte of storm steeds groter in Nederland. Ook op bedrijventerreinen – Nederland telt ongeveer 3.500 bedrijventerreinen – kan dit voor problemen zorgen: instromend regenwater; onbegaanbare wegen; bloedhete parkeerplaatsen van asfalt of machines die oververhit raken. Daar kan iets aan gedaan worden! Nomineer jouw ondernemersbestuur, Parkmanagementorganisatie of gebiedsontwikkelaar! Ken jij een van genoemde partijen die al goed op weg is met Klimaatadaptieve en Natuurinclusieve maatregelen? Dan wordt het tijd om hen in het zonnetje te zetten! Lees verder hoe op de website van CLOK, lokaal krachtig ondernemen.