|

Woningnood in de Achterhoek: woonruimte beter benutten

‘Bouwen, bouwen, bouwen’ ligt voor de hand nu er woningnood is. Maar is het de enige oplossing? Nee. Je kunt ook kijken of we de bestaande woonruimte wel goed benutten. Die vraag stond centraal tijdens de tweede Meet Up Achterhoek over woningnood afgelopen 11 mei.

Kom naar de volgende Meet Up op 22 juni
In de laatste Meet Up over woningnood in de Achterhoek op 22 juni zoomen we in op nieuwe woonvormen. Want we kunnen woningnood in de Achterhoek bekijken vanuit onze traditionele kaders, maar we kunnen ook kijken naar hoe het anders kan. Zoals wat er gebeurt als jongeren samen woningbouwplannen maken, of ouderen een Knarrenhof realiseren. Wat kunnen we leren van nieuwe manieren van wonen?
Lees meer
Benieuwd of dit iets voor u is? Of hebt u ideeën die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de woningnood? Kom dan naar de Meet Up Achterhoek op 22 juni in Streeckgenoot, Spinbaan 21a in Doetinchem. Start is om 19.30 uur, toegang is vrij en ook via livestream te volgen.

Ouderen wonen vaak te groot
Uit cijfers blijkt dat veel ouderen in hun eengezinswoning blijven na het uitvliegen van de kinderen. Dat komt deels door een gebrek aan kleinere, levensloopbestendige woningen en aan ‘gemeenschappelijk’ wonen voor senioren, zoals in een hofje. Gevolg is dat een groot aantal eengezinswoningen niet beschikbaar komt voor nieuwe gezinnen.
Hoe ouder we worden, hoe meer we gaan opzien tegen verhuizen; een verhuizing staat in de top drie van stressvolle gebeurtenissen in ons leven. Veel ouderen verhuizen dan ook pas als het ‘echt niet meer anders kan’.

Jongeren: ‘Liever kopen dan huren’
Van oudsher is een koopwoning het ideaal, zeker in de Achterhoek.Maar jongeren en starters komen tegenwoordig nog nauwelijks aan een betaalbare woning. Toch zien Achterhoekse jongeren huren nog vooral als ‘weggegooid geld’. Vernieuwende woonvormen, zoals kleinere, fabrieksmatig geproduceerde (prefab) woningen, bieden mogelijk uitkomst.

Oplossingen
Tijdens de Meet Up spraken we over oplossingen om de doorstroming op de Achterhoekse woningmarkt op gang te brengen. De belangrijkste lichten we eruit.

1 Conceptueel bouwen
Flexwoningen
Flexwoningen zijn betaalbare, compacte, gelijkvloerse woningen, meestal gemaakt van duurzame en herbruikbare materialen. Deze energieneutrale, één- tot driepersoons huizen zijn binnen vijf weken te bouwen en kunnen zo’n vijftig jaar mee. De woning mag 15 jaar ergens staan zonder dat er een lange procedure bij komt kijken en kan hierdoor binnen een half jaar geplaatst worden. Alle Achterhoekse gemeenten zetten al flexwoningen neer. Een flexwoning op het eigen erf plaatsen? Dat kan bij de meeste gemeenten via de regeling rond mantelzorgwoningen.
Zie bijvoorbeeld Vivaxhousing.nl, Startervilla.nl, Startblock.nl en Gewoonhout.nl.

Knarrenhof
Het Knarrenhof-concept is een oplossing voor mensen die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen, zonder afhankelijkheid van familie, vrienden of externe zorg. Wonen in een Knarrenhof biedt de mogelijkheid elkaar te helpen met behoud van privacy en onafhankelijkheid. Onder andere in Zutphen is een Knarrenhof gerealiseerd.
Zie Knarrenhof.nl.

2 Ruimte beter benutten
Huis delen/ kamer verhuren
In de meeste gemeenten is het toegestaan om aan één of twee personen een kamer in je eigen huis te verhuren (zonder vergunning).
Lees meer op Rijksoverheid.nl en bijvoorbeeld Hospihousing.com

Woning splitsen
Bij grote en daardoor prijzige erven en woningen is splitsing mogelijk door huisnummers toe te voegen. Zo kan een deel van de woning worden overgedragen. Hiervoor is een vergunning van de gemeente nodig.

3 Doorstroming stimuleren
Keukentafelgesprekken
In het dorp Beltrum gingen jong en oud met elkaar in gesprek aan de ‘keukentafel’. Hierdoor begrepen ze elkaar beter en gingen ze elkaar meer gunnen. Zo waren ouderen sneller bereid naar een appartement te verhuizen toen duidelijk werd dat jongeren anders zouden wegtrekken. Keukentafelgesprekken helpen mogelijk ook bij weerstand van omwonenden tegen woningbouwprojecten in hun buurt.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Een groep particulieren kan samen een paar naast elkaar gelegen kavels of één grote bouwkavel kopen; dit heet dit Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Ze beslissen dan zelf over ontwerp, vormgeving, afwerking én budget van hun woning. Bovendien betalen ze de kostprijs van de woning en niet de marktprijs, zoals bij een ontwikkelaar. Door samen te bouwen, worden de woningen goedkoper. Er zijn verschillende ondersteunings- en subsidieregelingen voor CPO.
Zie Rvo.nl of vraag de gemeente.

Verhuiscoaches en verhuisvergoeding
In een aantal Gelderse regio’s zijn verhuiscoaches actief die samen met 55-plussers kijken naar een passend nieuw thuis en wat daar allemaal bij komt kijken. Vaak krijgen inwoners een verhuisvergoeding. Achterhoekse corporaties zouden deze begeleiding standaard kunnen aanbieden. Maar ook voor woningeigenaren kan een luisterend oor en een objectief advies van belang zijn bij verhuisplannen.
Lees meer op Gelderland.nl.

Marktplaats voor wonen
Een regionale, digitale marktplaats voor alle vormen van wonen: huur, koop, groot, klein, jongeren, starters, senioren etc. kan woningruil en daarmee doorstroming stimuleren.

Conclusie: er is veel mogelijk, ga vooral in gesprek!
Om de woningnood aan te pakken en de doorstroming op gang te brengen, is kijken naar onze eigen woonsituatie en in gesprek gaan met elkaar de allereerste stap. Belangrijk is dat gemeenten procedures verkorten en samen met woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwbedrijven goed luisteren naar woonwensen van inwoners. Door ‘anders denken en doen’ en nieuwe oplossingen aan te reiken, kunnen we samen een stap maken naar fijn wonen in een passende woning voor iedereen in de Achterhoek.

Volgende Meet Up op 22 juni
In de volgende Meet Up Achterhoek staan vernieuwende woonvormen zoals hierboven genoemd centraal. Benieuwd of dit iets voor u is? Of hebt u ideeën die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de woningnood? Kom dan naar de Meet Up Achterhoek op 22 juni in Streeckgenoot, Spinbaan 21a in Doetinchem. Start is om 19.30 uur, toegang is vrij en ook via livestream te volgen.

Aanmelden kan via www.meetup-achterhoek.nl

Lees het artikel in De Achterhoekse Courant of klik op de afbeelding hieronder voor de pdf van het artikel:

Flexwoningen van Vivax Housing

Foto’s:
Boven: Esther Ruesen, presentator
Onder: René Buiting, programmaregisseur Wonen & Vastgoed 8RHK ambassadeurs