WW-uitkeringen in Gelderse regio’s eind 2021 lager dan voor coronacrisis

De coronacrisis had vooral tijdens de eerste coronagolf veel invloed op de arbeidsmarkt. De WW-uitkeringen stegen daardoor in 2020. Die toename in de Gelderse regio’s was wel kleiner dan landelijk. In 2021 daalde de WW juist sterk en kwam lager uit dan voor de crisis.

WW-uitkeringen in de Achterhoek in 2021 met ruim een derde gedaald
In de Achterhoek verstrekte UWV eind december 2021 nog 2.396 WW-uitkeringen. Dat zijn 30 WW-uitkeringen meer dan een maand eerder en 1.261 minder dan een jaar eerder. Daarmee is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek 1,3% hoger dan een maand geleden en 34,5% lager dan een jaar geleden. Landelijk is het aantal WW-uitkeringen eind december 1,3% hoger dan de maand daarvoor en 32,9% lager dan een jaar geleden.

Ondanks lockdowns een derde minder WW-uitkeringen in tweede coronajaar
Terugkijkend naar de afgelopen twee jaren, had de coronacrisis met name in 2020 veel invloed op de arbeidsmarkt waarop deze zich in 2021 herstelde. Vooral in de eerste twee maanden van de coronacrisis liep het aantal WW-uitkeringen snel op. Daarna stabiliseerde de WW, onder andere door de steunpakketten voor werkgevers. Dat voorkwam veel ontslagen.
Vanaf augustus 2020 begon het aantal WW-uitkeringen in de meeste regio’s zelfs alweer te dalen. Alleen in FoodValley bleef het aantal WW-uitkeringen toen nog vrij stabiel. Die daling in de herfst kon de stijging uit het voorjaar echter niet ongedaan maken: eind 2020 lag het aantal WW-uitkeringen hoger dan begin dat jaar. In alle Gelderse regio’s was die stijging wel kleiner dan gemiddeld voor heel Nederland (+28%). In Rijk van Nijmegen waren de WW-uitkeringen met slechts 15% gestegen en in Rivierenland met slechts 18%. Ook in FoodValley bleef de stijging over 2020 beperkt tot 20%.

Aantal WW-uitkeringen in de drie regio’s van Gelderland, 2020 en 2021

Het afgelopen jaar toont een heel ander beeld. Vanaf maart 2021 begon het aantal WW-uitkeringen in alle Gelderse regio’s te dalen. In Rijk van Nijmegen zette die daling zelfs al in januari in. Die daling zette gestaag door. In de laatste maand van 2021 steeg het aantal WW-uitkeringen in enkele regio’s. Die stijging is echter zeer beperkt en komt de meeste winters voor. In de bouw en landbouw is dan minder werk waardoor het aantal WW-uitkeringen tijdelijk toeneemt.

Eind 2021 is het aantal WW-uitkeringen in alle Gelderse regio’s ruim 30% lager. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen met 33%. In Gelderland daalde het aantal WW-uitkeringen over heel 2021 alleen in Rijk van Nijmegen en in Riviereland minder hard dan landelijk. In 2020 waren de WW-uitkeringen echter ook minder sterk gestegen, waardoor er minder ‘ruimte’ was om te dalen.

Meer informatie over de arbeidsmarkt
Lees de Nieuwsflits