Zlimsamen voor langer duurzaam thuiswonen

Persoonlijke veiligheid en verbondenheid met de naaste omgeving zijn belangrijk voor ouderen, vooral om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Via een combinatie van Leefsamen en Zlimthuis ontstaat het loket Zlimsamen. De doelstelling is om 3000 huurders van 65 jaar en ouder aan te laten sluiten op het platform. Daarmee wordt automatisch een alarmmelding geactiveerd bij een woningbrand, inbraak, inactiviteit door vallen of andere panieksituaties. Naasten worden dan gealarmeerd via een app. Wie en hoeveel dit zijn, bepaalt de gebruiker zelf.
Voor Zlimthuis is een subsidieaanvraag ingediend (bij Regio Deal en provincie Gelderland). De thematafel Wonen en Vastgoed heeft deze op 4 juni goedgekeurd, zodat nu de Achterhoek Board aan zet is voor een positief besluit.

Gevoel van veiligheid
De heer De Vries is huurder bij Wonion en samen met zijn vrouw vindt hij veiligheid in het gebruik van de app. “Mijn vrouw en ik zijn beiden gehandicapt. Zelf heb ik door een hersenbeschadiging last van mijn evenwicht. Als er iets gebeurt, kan mijn vrouw mij niet overeind helpen bijvoorbeeld. Bij een bijeenkomst van Wonion werden we bekend gemaakt met Leefsamen. We zijn er direct mee aan de slag gegaan. Onze zoon, die voortaan paraat staat als we op de knop drukken, vond nog een verbetering voor de app. Die is gelijk doorgevoerd. Als ik nu op de knop druk, ontvang ik telefoon en kan ik kiezen om het te annuleren of de hulplijn echt in gang te zetten.” Gelukkig heeft het echtpaar De Vries er nog geen gebruik van hoeven maken.

Naoberschap 2.0
Met Zlimsamen wordt een concrete oplossing geboden specifiek voor ouderen, die met deze aanpak veiliger thuis kunnen blijven wonen. Deze versterking van het naoberschap en de samenredzaamheid, ontlast de formele mantelzorgers, zorgverleners en hulpdiensten.
Woningorganisaties, dorpshuizen in de kleine kernen, de GGD NOG, en o.a. de Achterhoekse burgemeesters en de VNOG ondersteunen het project. Zlimsamen biedt de opmaat naar bewustwording rondom dit soort dienstverlening en geeft woningcorporaties zicht op de persoonlijke woonbehoefte, risico’s en oplossingen die daarbij horen. Naast het aanbrengen van Leefsamen, biedt een (technische) opname van de woning met de daarvoor ontwikkelde Woonscan, namelijk nog meer inzicht in de levensloopbestendigheid van de woningvoorraad. Bovendien kunnen huurders nog beter worden ondersteund.