Achterhoek Raad: Visie2030 verder aanscherpen

Let op: dit is een oud nieuwsbericht. De actuele visie 2030 vindt u hier.

Op 3 december 2018 besprak de Achterhoek Raad de Visie2030, waarvoor de Achterhoek Board* de eerste contouren heeft geschetst. De bijeenkomst vond plaats in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. De 49 leden van de raad, allen vertegenwoordigers van politieke partijen in de zeven gemeenten, werd gevraagd richting te geven aan de verdere uitwerking van de Visie. Enkele leden van de Board gaven een toelichting op de thema’s Smart Living, Smart Economy en Smart Governance. Deze thema’s vormen niet alleen de basis van de Visie2030 maar ook van de Regio Deal, waarvoor de Achterhoek onlangs 20 miljoen euro vanuit het Rijk kreeg toegewezen.

Na de pauze gaven diverse politieke partijen een gezamenlijke of eigen (lokale) inbreng. In het algemeen was men positief over de voorliggende contouren voor de Visie2030. Er werd vooral extra aandacht gevraagd voor de uitdagingen op het gebied van Wonen. Ook de Gezondste Regio kwam volop aan de orde. Daarnaast gaf men aan de communicatie met de achterban belangrijk te vinden.
De Achterhoek Raad wil tussentijds graag opnieuw worden geïnformeerd over de voortgang van de Visie2030. In maart komt er een extra bijeenkomst waar de leden hiervoor opnieuw input kunnen leveren.

Voorafgaand aan de Achterhoek Raad vond een informele sessie plaats waarin de leden van de raad in gesprek konden met vertegenwoordigers van de zes Thematafels. Deze bijeenkomst werd gewaardeerd; de vraag was om dit vaker te organiseren.

U kunt de vergadering van de Achterhoek Raad van 3 december 2018 terugkijken.
Bekijk de vergaderstukken.

*De Achterhoek Board bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties (de drie O’s). De Board wordt inhoudelijk gevoed door de Thematafels, waaraan ook weer vertegenwoordigers van de genoemde drie O’s deelnemen. Er zijn zes Thematafels, te weten: Smart Werken & Innovatie, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Vastgoed & Woningmarkt, Mobiliteit & Bereikbaarheid, Circulaire Economie & Energietransitie en de Gezondste Regio (Zorginnovatie).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Birkitta Kortes, Griffie a.i. tel. ( 06) 49 32 4000.