|

Achterhoekse burgemeesters in bestuur Euregio

Waar zet Euregio zich allemaal voor in en wie sturen nog meer mee vanuit de Achterhoek? In dit bericht zoomen we daar verder op in.

Eind januari werd burgemeester van Winterswijk en vicevoorzitter van 8RHK ambassadeurs, Joris Bengevoord, benoemd tot voorzitter van Euregio. Lees in dit nieuwsbericht een interview met hem over zijn ambities. Graag zetten we ook onze andere betrokken bestuurders in het licht!


De Achterhoek maakt samen met Twente en Noordoost Overijssel onderdeel uit van Euregio. Naast Joris Bengevoord is Joost van Oostrum, burgemeester gemeente Berkelland en lid van het algemeen bestuur van 8RHK ambassadeurs, tot plaatsvervangend voorzitter gekozen, samen met Ansgar Hörster, Kreisdirektor Kreis Borken. Daarmee maakt hij deel uit van het dagelijks bestuur, in de voorgaande periode was hij ook al actief voor Euregio in het bestuur. Van Oostrum: “In de Euregio werken we aan echte Europese samenwerking. Het streven is om te komen tot één regio waarbij de landsgrens op ons dagelijks leven en werken geen invloed meer heeft.” Annette Bronsvoort, burgemeester van Oost Gelre en ook lid van het algemeen bestuur van 8RHK ambassadeurs was vanuit haar rol als fractievoorzitter adviserend lid van het dagelijks bestuur van Euregio in de voorgaande periode. Het is waarschijnlijk dat Bronsvoort weer actief wordt binnen Euregio, meer nieuws volgt.

Vergeet de grens!
De EUREGIO is sinds 1958 actief in de opbouw en het versterken van een ‘grenzeloze’ samenwerking in het Nederlands-Duitse grensgebied. De basis daarvoor is het grensoverschrijdend samenwerkingsverband van 128 Nederlandse en Duitse gemeenten, (Land-)Kreise en Waterschappen. De regio beslaat ongeveer 13.000 km² en heeft maar liefst 3,37 miljoen inwoners.

Samen één krachtig gebied
Alle inspanningen van de EUREGIO zijn gericht op één doel: de economische kracht en de leefbaarheid in de regio vergroten en de integratie van het gebied bevorderen. De sterke deelregio’s moeten samengroeien tot één gemeenschappelijke stad-land-regio, een samenhangend, sterk woon- en economisch gebied waarin de grens geen scheidend of remmend effect meer heeft.

Subsidies en projecten
Om de samenwerking tussen grensregio’s op economisch en sociaal-cultureel vlak te stimuleren, heeft de EU in 1990 het Europees gemeenschappelijke initiatief INTERREG in het leven geroepen. In het kader hiervan ondersteunt het programma Deutschland Nederland grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten in het grensgebied. Projecten als een Euregionale Doorlopende Leerlijn overstijgen grenzen in het onderwijs en ondersteunen de arbeidsmarkt.

Meer info op: https://www.euregio.eu/