|

Actualisering regionale woonagenda

Bureau Ruimtevolk gaat samen met de Achterhoek een vernieuwde regionale woonagenda opstellen. Op 21 januari heeft de thematafel Wonen & Vastgoed een officiële start gemaakt met de actualisering van de woonaanpak en daarmee de opbouw van een nieuwe regionale woonagenda voor de Achterhoek.

Interviewronde en werkateliers
Een paar weken geleden is gestart met een interviewronde  langs alle betrokkenen en belanghebbenden. Op 10 maart was een deel van de thematafelvergadering gereserveerd voor een groepsinterview met de wethouders, waarin de woningbouwplannen van iedere gemeente aan bod kwamen. Ook komen er zogenaamde werkateliers op 6 april en 10 mei. Hiervoor zijn ongeveer 40 professionals uitgenodigd vanuit ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties. Op 23 mei wordt het raamwerk voor de regionale woonagenda in een interactieve sessie gedeeld met de leden van de Achterhoek Raad. Daarna vindt de finale uitwerking plaats waarna we rond de zomer de besluitvorming willen afronden.