Excursie door de Achterhoek – Eo Wijersprijsvraag 14 nov
| |

Excursie door de Achterhoek – Eo Wijersprijsvraag 14 nov

14 november zetten we onze deuren wijd open voor landschapsontwerpers en iedereen die anderszins betrokken wil zijn bij onze deelname aan de Eo Wijersprijsvraag. Om ontwerpteams te inspireren voor goede ontwerpen mét klimaatadaptatie en stikstofreductie als hefboom naar een landschap ‘WAAR WIJ WILLEN WONEN’; volgens het thema van de prijsvraag dit jaar. Het programma start…

Digitalisering in het MKB – 15 nov infoavond
|

Digitalisering in het MKB – 15 nov infoavond

Dinsdag 15 november 2022 organiseert de projectgroep MKB-Deal Achterhoek weer een informatieavond. Het gaat dit keer over digitalisering in het MKB. Zit jij ook met uitdagingen en over het koppelen van systemen, digitaliseren van processen en wil je meer weten over cybersecurity?  Meld je alvast aan via email naar: m.koster@nieuwbeeld.nl! Je bent welkom vanaf 18:00 tot…

Spreekuren voor agrarische sector met programmateam Agrifood provincie GLD
|

Spreekuren voor agrarische sector met programmateam Agrifood provincie GLD

Heeft u vragen over de kadernota Agrifood? De uitvoering van dit beleid? De financiële instrumenten of concrete projecten? Wees van harte welkom bij een van de spreekuren van het programmateam Agrifood van provincie Gelderland. Spreekuren op 3 nov. en 1 dec. bij de Marke “Medewerkers van het programmateam Agrifood komen graag in contact met iedereen…

Provincie en arbeidsmarktregio’s pakken samen het arbeidstekort aan
|

Provincie en arbeidsmarktregio’s pakken samen het arbeidstekort aan

De arbeidsmarkt in Gelderland wordt steeds krapper. Nooit stonden er zoveel vacatures open, terwijl er nog duizenden mensen langs de kant staan. Provincie Gelderland en de zes arbeidsmarktregio’s sluiten een Gelrepact om samen de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Gedeputeerde Peter Kerris: ‘In alle sectoren komen we mensen tekort. We staan voor enorme…

Internationaal congres Duurzaamheid in Aalten en Winterswijk 20 en 21 oktober
| | | | | | |

Internationaal congres Duurzaamheid in Aalten en Winterswijk 20 en 21 oktober

De Gemeente Winterswijk en de Gemeente Aalten nodigen u graag uit voor een internationaal congres over Duurzaamheid. Het congres vindt plaats op donderdag 20 en vrijdag 21 oktober 2022. Moderator Angelique Krüger begeleidt het programma op de openingsdag de 20e. Frank Landman bespreekt de SDG’s (ontwikkelingsdoelen), Ronald Rovers de veranderende wereld en hoe daarmee om…

Achterhoek dingt mee voor landschapsontwerp Eo Wijers prijsvraag
| |

Achterhoek dingt mee voor landschapsontwerp Eo Wijers prijsvraag

De Achterhoek dingt als één van de vier regio’s mee in de prestigieuze Eo wijers prijsvraag van de Eo Wijersstichting. De missie van de stichting is het ‘stimuleren van ruimtelijke kwaliteit op regionaal niveau’ en zet met alweer de 12e editie van de prijsvraag stikstofreductie en klimaatadaptie in de spotlights, om als hefboom te fungeren…

Achterhoek Raad stelt unaniem vernieuwde Achterhoek Visie vast in bevlogen vergadering
| | | | | | |

Achterhoek Raad stelt unaniem vernieuwde Achterhoek Visie vast in bevlogen vergadering

De Achterhoek Raad vergaderde maandagavond 26 september met een aantal belangrijke punten op de agenda, zoals de vaststelling van de herijkte Achterhoek Visie 2030, hét kompas voor de regionale samenwerking, en het aanstellen van twee nieuwe boardleden voor aan het roer van die samenwerking. Ook werden verschillende vragen, moties én een amendement ingediend door diverse…

Achterhoek Board weer voltallig na installatie van twee nieuwe boardleden
| | | | | | |

Achterhoek Board weer voltallig na installatie van twee nieuwe boardleden

De Achterhoek Raad heeft gisteren, als vervolg op de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen voorjaar, twee nieuwe boardleden geïnstalleerd. Emmeke Gosselink, wethouder in Bronckhorst en Bart Porskamp, wethouder in Oost Gelre. De Achterhoek Board stuurt de regionale 3-O samenwerking (tussen ondernemers, organisaties en overheden) aan en bestaat uit elf bestuurders. “Verbinding tussen lokale en regionale thema’s” Emmeke…

Artikel – ‘Met Sustainable Development Goals (SDG’s) maak je brede welvaart concreet’
|

Artikel – ‘Met Sustainable Development Goals (SDG’s) maak je brede welvaart concreet’

Welke mooie samenwerkingen en innovaties vanuit de Regio Deal Achterhoek ontstaan, en vooral ook ‘hoe’, wordt maandelijks uitgelicht in artikelen op www.overheidvannu.nl. Wij zijn een van de vier regio’s die overheidvannu volgt voor artikelen over uitkomsten van de Regio Deal. De Achterhoek valt op in haar productiviteit! ‘De Achterhoek is de eerste regio in Nederland…

Achterhoek werkt mee aan landelijke wens voor fors meer woningen

Achterhoek werkt mee aan landelijke wens voor fors meer woningen

Om de hoge woningnood aan te pakken heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, de Nationale Woon- en Bouwagenda in maart dit jaar gepresenteerd. Voor meer én in een hoger tempo beschikbare, betaalbare en kwalitatieve woningen in Nederland. Landelijk gaat het om 900.000 woningen, huur en koop, die tot en met…