Covid-19 weergave Achterhoek: Gezond de crisis uit 

De Achterhoek toont een robuuste economie na een jaar Covid-19. Dat laten recente cijfers zien in een special van de Achterhoek Monitor. Willem Buunk, voorzitter stuurgroep Achterhoek Monitor: “De Coronacrisis trekt sinds maart vorig jaar diepe sporen in de samenleving en de zorg. Ook in de Achterhoek. De horeca, detailhandel en andere sectoren die het hardst door de maatregelen getroffen zijn, staan in schril contrast tot de rest van de regionale economie. De Achterhoek ging gezond de crisis in en komt er gezond weer uit. Het gaat relatief goed in onze regio en op veel indicatoren staan we er beter voor dan het landelijk gemiddelde, of omliggende regio’s als Arnhem/Nijmegen en Twente.” 

Robuuste Achterhoekse economie
De balans van een jaar Covid-19 is opgemaakt, van maart 2020 tot en met maart 2021. De regionale economie kromp het afgelopen jaar met 3%, landelijk was de krimp groter met 3,8%. De werkgelegenheid groeide met 1,5%. Een gestage groei over vijf jaar gemeten, die laat zien hoe robuust de economie van de Achterhoek is. Willem Buunk: “Hoewel we er geen cijfers over hebben, weten we dat veel ondernemers in de horeca en detailhandel hun reserves of pensioen zagen verdampen. Het is te hopen dat zij het redden.” 

Verdubbeling vacatures en ondernemersvertrouwen
Het aantal vacatures is, ten opzichte van de start van de crisis maart vorig jaar, verdubbeld. Na een stijging van het aantal WW-uitkeringen in het afgelopen jaar, is de daling alweer ingezet tot onder het niveau van maart vorig jaar. In november 2020 was het aantal bijstandsuitkeringen weer op het niveau van het begin van de Coronacrisis. Sindsdien is het aantal bijstandsuitkeringen verder gedaald. Het ondernemersvertrouwen is overwegend positief en voor de nabije toekomst wordt een verdere toename in de werkgelegenheid verwacht. 

Verschuiving op de arbeidsmarkt
De Coronacrisis versnelt trends in de werkgelegenheidsontwikkeling. Zo wordt een banengroei ingeschat in de dienstverlening, onder andere door toename van onlineactiviteiten. Een daling is te verwachten in de horeca en detailhandel. Een groei van werkgelegenheid is, volgens verwachting, te zien in de zorgsector. Een belangrijk aandachtspunt uit deze Covid-19 special van de Achterhoek Monitor: de matches en mismatches op onze regionale arbeidsmarkt. Willem Buunk: ”Gezamenlijk zetten we nauwgezet in op een duurzame arbeidsmarkt met ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden in de Achterhoek. Twee van de vele voorbeelden daarin zijn de scholingsvouchers van Achterhoeks Talentenfonds Opijver of het Grensland College.” 

Meer informatie over en in de Achterhoek Monitor
Sinds afgelopen december kunnen we in de Achterhoek via dezelfde lat ‘meten is weten’ toepassen, namelijk met de Achterhoek Monitor. Een overzicht van betrouwbare en feitelijke informatie over de economie en het leven in de Achterhoek. De Coronacrisis is daar momenteel een onoverkomelijke factor in, de effecten daarvan worden maandelijks in het dashboard ververst.