mach mit! logo

Dag van de Duitse taal? Dag van de buurtaal!

Achterhoekse en Borkense scholieren samen aan de slag in Bocholt.
Op 10 april vindt de eerste ‘Dag van de buurtaal’ plaats. Ruim 500 Nederlandse en Duitse leerlingen van dertien middelbare scholen uit de Achterhoek en de Kreis Borken nemen deel aan een programma waarin uitwisseling in de buurtaal centraal staat. Achtergrond voor deze unieke actie is de landelijke ‘Dag van de Duitse taal’ die sinds 2012 in Nederland wordt georganiseerd door de Actiegroep Duits.

Workshops
In de voormalige textielfabriek in Bocholt gaan  leerlingen uit beide landen in negentien workshops samen aan de slag. Er zijn mode- en toneelworkshops, maar ook verschillende sport- en buitenactiviteiten. In radio-, pers- en fotoworkshops zullen de jongeren het evenement documenteren. Vertegenwoordigers van verschillende grensregionale firma’s en organisaties informeren de leerlingen over hun branches en benadrukken daarbij het belang van een goede beheersing van de buurtaal.  De dag begint om 10.00 uur en wordt rond 16.00 uur afgesloten met presentaties door leerlingen en optredens van Lizzy Ossevoort (bekend van The Voice of Holland) en Susan Albers (bekend van Deutschland sucht den Superstar).

Meer binding
Achterliggend doel is om op deze ‘Dag van de buurtaal’ jongeren niet eenmalig bijeen te brengen, maar hen bijvoorbeeld via sociale media ook in de toekomst samen te binden. Ook de deelnemende scholen kunnen partnerschappen aangaan. De actie markeert daarmee hopelijk het begin van een jarenlange traditie. De Regio Achterhoek en de Stadt Bocholt hebben samen met het LWL-Textilwerk Bocholt en het Europe-direct Informationszentrum Bocholt het initiatief genomen om dit grensoverschrijdende evenement te organiseren. Thijs van Beem, voorzitter van Regio Achterhoek, en Peter Nebelo, burgemeester van Bocholt, zijn ambassadeurs van de dag. De EUREGIO is één van de financiële ondersteuners.

Toekomstperspectief
Een betere beheersing van de Duitse taal biedt inwoners van de Achterhoek meer perspectieven voor de toekomst. Daarom onderneemt en ondersteunt Regio Achterhoek diverse initiatieven om de Duitse taal beter te positioneren, zoals de organisatie van de ‘Dag van de buurtaal’ en initiatieven om te komen tot tweetalig voortgezet onderwijs Duits – Nederlands. De OBS Kotten in Winterswijk start met ingang van komend schooljaar met Duits als ‘Begegnungssprache’ in de groepen 1 t/m 3 en zal dat geleidelijk aan uitbreiden naar alle leerjaren. Op 10 april heeft zij in het kader van de ‘Dag van de buurtaal’ een gezamenlijke ‘doedag’ met de Grundschule uit het nabijgelegen Oeding.

Bekijk het Programm Tag der Nachbarsprache
Meer informatie bij Paul van Dun, tel. (0314) 32 12 37.

‘Dag van de buurtaal’ is een gezamenlijk initiatief van:
Logo's organisaties 'Dag vd Duitse Taal'