|

Goed overleg met het Rijk over de Regio Deal

Het gaat goed met de Regio Deal Achterhoek, was wederom de conclusie na bijna drie jaar Regio Deal – in het overleg dat de regio met het Rijk had afgelopen vrijdag 10 juni. Afgevaardigden van het Rijk, provincie Gelderland en 8RHK ambassadeurs waren te gast in het Grensland College in Winterswijk om de voortgang en resultaten met elkaar door te nemen. Ook waren er presentaties van projecten mede gefinancierd uit de Regio Deal, zoals het Grensland College en Opijver.

Samenvattend: het gaat goed en we zijn nog niet klaar

Het gaat goed met de Achterhoek. We hebben ons als samenwerkingsverband de afgelopen jaren goed weten neer te zetten. Bottom-up kunnen we de gedeelde visie en de doelen uit o.a. de Regio Deal uitstekend tot uitvoering brengen. We concluderen dat de Regio Deal tot nu toe enorm heeft bijgedragen aan het vliegwieleffect en dat de diverse projecten bijdragen aan het verbeteren van de brede welvaart in onze regio. De Regio Deal heeft daarnaast tot een gebieds- en beleid-overstijgende impact geleid.
We staan in de Achterhoek echter voor grote uitdagingen om het tekort aan arbeidskrachten en het tekort aan goede en betaalbare woningen aan te pakken. Dit geldt ook voor mobiliteit en het landelijk gebied. Al deze opgaven moeten integraal worden opgepakt om de brede welvaart in onze regio te verbeteren. We hopen dan ook dat de contacten en samenwerking met het Rijk na afloop van deze eerste Regio Deal behouden blijven. We zijn als regio nog niet klaar en hopen dat het Rijk aan boord blijft om op die manier gezamenlijk onze doelstellingen voor de toekomst te bereiken.

Lees hier de brochure met overzichten die tijdens het overleg werd overhandigd.