| | | | | |

Hoe gaan we om met onze ruimte? Achterhoeks landschapsmodel, ook voor andere regio’s interessant

Vorige week blikten we kort terug op onze winst van de prestigieuze Eo Wijers prijsvraag 2022/2023. Samen met de ontwerpers achter het winnende plan voor de Achterhoek; ‘Aardkundig fundamentalisme’ zetten we verdere stappen richting ons toekomstlandschap. Dat doen we met het ‘Ruimtelijk Perspectief Achterhoek’, wat ons helpt in keuzes maken voor de indeling van onze schaarse ruimte op een duurzame manier. Want de ruimte komt steeds meer onder druk met alle opgaven die op ons afkomen. Waar geven we bijvoorbeeld plek aan woningen én energietransitie en hoe houden we het leefbaar? Ook helpt het óns verhaal te schetsen voor afstemming met provincie en het Rijk in keuzes die zij gaan maken voor ons toekomstlandschap. Voorzitter Ruimtelijk Perspectief Achterhoek Emmeke Gosselink: “Iedere regio heeft te maken met bredere opgaven dan enkel stikstof reduceren. We willen deze ontwerpslag tot een succes voor meerderen maken en geven het Rijk mee; laat ons breed experimenteren in onze 3-O samenwerking, de Achterhoek is hier sterk in en we wonnen niet voor niets de Eo Wijersprijsvraag.”   

Achterhoeks landschapsmodel, toepasbaar voor andere regio’s
Projectleider Ruimtelijk Perspectief Achterhoek, Marijn Hofstee: “Het perspectief wordt geen plan op zich, maar geeft ons een duidelijke bril voor ogen hoe het hier in de toekomst kan worden, en hoe we dat samen kunnen vormen. Bovendien een bril die steeds bij te slijpen is, want veranderingen blijven komen. De komende twee jaar gaan we een stevig ontwerpproces in, met kennishouders, beleidsmakers en betrokkenen op allerlei gebied die met onze ruimte bezig zijn. Het ontwerp van ‘Aardkundig fundamentalisme’ geeft ons letterlijk bodem voor de juiste én prikkelende discussie. Om vragen te beantwoorden als; ‘waar past wonen, hoe gaan we met landbouw om, waar herstellen we natuur, als we kijken naar de bodemhuishouding?’ En in de landelijk discussie gezien bijvoorbeeld: ‘wat heeft de Achterhoek aan een doorgaande route, als deze het landschap en de brede welvaart alleen maar schade toebrengt?'”

Hoe het verder gaat
25 januari is het plan van Aardkundig Fundamentalisme door de ontwerpers gepresenteerd en toegelicht door Emmeke Gosselink, voorzitter van de stuurgroep Ruimtelijk Perspectief Achterhoek, in een werksessie met strategen, omgevingsmanagers en vakmensen om gezamenlijk de stappen van het concept Aardkundig fundamentalisme te doorlopen op weg naar een Achterhoeks model (zie foto bovenaan dit nieuwsbericht). Sessies met provincie en het Waterschap volgen en een online webinar dit voorjaar. Maandag 29 januari is samen met de Eo Wijersstichting een lunchlezing bij de Ruimtelijke Departementen van het Rijk in Den Haag georganiseerd (foto boven deze alinea). Dat werd positief ontvangen, als ‘een interessante denkrichting voor hoe het toekomstlandschap vorm te geven is’. In de regio werken we in 2024 en 2025 verder met vakmensen, politiek en met inwoners aan scenario’s voor de Achterhoek; een Ruimtelijk Perspectief voor onze mooie Achterhoek, ook voor volgende generaties. Wordt vervolgd!