Werk genoeg in Duitsland: leer de taal!

De Duitse taal leren loont. Werkgevers net over de grens krijgen vacatures maar nauwelijks gevuld, terwijl aan de Nederlandse kant 9% van de bevolking werkloos is. Het Duitse arbeidsbureau is in samenwerking met de Euregio een Nederlands spreekuur gestart en de belangstelling is groot. De afgelopen twee maanden hebben zich tientallen Nederlandse werklozen gemeld die graag in Duitsland aan de slag willen. Voorwaarde voor een baan over de grens is wel dat je de taal spreekt.

Buurtaal jong leren

Op OBS Kotten, in het gelijknamige buurtschap vlakbij Winterswijk op steenworp afstand van de Duitse grens, weten ze dat het van groot belang is om de taal van de buurman te spreken. Samen met de Duitse basisschool von Galen Grundschule in Oeding loopt op de school het project ‘buurtaal jong leren’. Nederlandse kleuters krijgen les van een Duitse juf, de Duitse kleuters krijgen les van een Nederlandse juf. Een uitwisselingsproject dat onder meer financieel wordt ondersteund door de Regio Achterhoek, de Europese commissie en gemeente Winterswijk.

Duits in het onderwijs

De vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hield 4 maart jongstleden een rondetafelgesprek over ‘Het belang van beheersing Duits’. Niels Joosten, voorzitter Regio Achterhoek en Liesbeth Laman Trip, secretaris POA Achterhoek, hebben namens de regio aan dit gesprek deelgenomen.

Zij hebben ingebracht dat voor de grensregio Achterhoek het aanbieden van Duits taalonderwijs van groot belang is en er onder andere voor gepleit Duits dezelfde status te geven als Engels, zodat het zeker in het V(MB)O onderdeel gaat uitmaken van het keuzedeel. Op dit moment is het bij de meeste VMBO opleidingen zo dat Duits alleen als extra vak kan worden aangeboden. Deze status als extra vak legt echter een te zware claim op de financiën van een school, omdat een extra vak uit eigen middelen moet worden bekostigd. Bovendien zullen leerlingen sneller het vak Duits opgeven als het geen vereiste is voor hun diplomering, zoals nu het geval is.

Ontgrenzen met taal

Uit de Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken blijkt dat, als de grensbarrières tussen de Achterhoek en Duitsland kunnen worden weggenomen, de economie en arbeidsmarkt aan beide kanten van de grens een enorme impuls krijgt. Het beheersen van de Duitse taal en cultuur is wel een belangrijke voorwaarde om als Nederlander over de grens te kunnen werken. Zeker voor de Achterhoek als krimpregio is het van belang dat er werkgelegenheid is in de nabijheid, dus ook over de grens in Duitsland. Als men het Duits beheerst, kunnen inwoners ervoor kiezen om wel in de Achterhoek te blijven wonen en binnen acceptabele reisafstand te werken over de grens.