|

Netmobiel-app en Gaon bundelen krachten

De app voor ritdelen is de eerste stap in de uitgebreide Gaon-app voor slim en duurzaam reizen in de Achterhoek. Samen kom je verder. Dat geldt ook voor vele initiatieven die ondernomen worden om het reizen in de Achterhoek slimmer, duurzamer en eenvoudiger te maken. Netmobiel en Gaon bundelen daarom per 10 oktober hun krachten en zetten samen de eerste stap op weg naar één slimme vervoers-app. Eén app waarmee Achterhoekers in de toekomst op elk moment van de dag een reis van A naar B kunnen plannen, boeken, betalen en daadwerkelijk slim, duurzaam en gezond kunnen reizen.

De app van Netmobiel is een van de slimme oplossingen in het plattelandsgebied van de Achterhoek waar het openbaar vervoersnetwerk niet optimaal is. Met deze speciaal ontwikkelde app kunnen inwoners eenvoudig autoritten delen. Daarnaast zijn ook de treinen en bussen aan de app gekoppeld. Dit geeft gebruikers de optie om een rit te boeken waarbij ze bijvoorbeeld eerst een stukje meerijden met een buurtbewoner naar het station, om vervolgens hun reis te vervolgen met de trein. Dit is van grote waarde omdat het bereiken van voorzieningen vanuit kleine kernen vaak een probleem is, zeker als je geen auto kunt of mag rijden. Uniek is dat de Netmobiel-app ontwikkeld is met veel input en betrokkenheid van Achterhoekers die hun regio en hun dorps- en streekgenoten kennen. Daarmee is het echt een app die aansluit op de eigen regionale wensen en behoeftes.

Gaon
Gaon wil de aantrekkingskracht van Achterhoek versterken door de bereikbaarheid op een duurzame manier te verbeteren. Vanuit 8RHK ambassadeurs worden hiervoor allerlei deelprojecten en initiatieven ontplooid die bijdragen aan de ontwikkeling en uitbreiding van een fijnmazig Achterhoeks mobiliteitsnetwerk. Hiermee moet het voor iedere inwoner, forens én bezoeker in de Achterhoek mogelijk zijn om in 2030, op elk moment van de dag een reis van A naar B te plannen, te boeken, te betalen en daadwerkelijk te reizen. Dit wil de regio bereiken met een goed netwerk van onder andere elektrische deelauto’s, deelfietsen, een goede aansluiting op het OV en de Regiotaxi én met een slimme app die in de toekomst al deze diensten aan elkaar koppelt.

Eerste onderdeel van slimme app
De door Netmobiel ontwikkelde dienst van ritdelen is het eerste onderdeel van deze slimme Gaon-app waar stap voor stap ook andere diensten aan toegevoegd worden: denk aan het boeken en gebruiken van een Gaon deelauto, het plannen en boeken van een OV-reis (voor heel Nederland), het boeken van een Regiotaxi (ZOOV) en het boeken en gebruiken van een Gaon deelfiets.

Vanaf 10 oktober in Google Play en App store
Iedereen kan vanaf 10 oktober de Gaon-app met de ritdelen-dienst downloaden via Google Play en de App store. Gebruikers van de Netmobiel-app worden door Netmobiel geïnformeerd over de overgang naar de nieuwe Gaon-app. Ook zij moeten deze app eenmalig opnieuw downloaden en installeren.

Iedereen van A naar B
Jurgen Rutgers, procesbegeleider Slimme Mobiliteit bij 8RHK ambassadeurs: ‘Met deze app, en alle diensten die we daar aan toe gaan voegen, moet het echt voor iedere Achterhoeker mogelijk worden om van A naar B te reizen. Ook wanneer je bijvoorbeeld als student geen rijbewijs hebt en ook wanneer je zelf vanwege bijvoorbeeld je leeftijd of gezondheid niet, of even niet, mag autorijden. De door Netmobiel ontwikkelde dienst van ritdelen is een mooie eerste stap. Nog voor het einde van dit jaar voegen we ook het boeken van de deelauto’s toe.’

Uniek
Mettina Veenstra, projectleider van Netmobiel en lector Smart Cities bij Saxion Hogeschool in Enschede is blij met de krachtenbundeling: ‘De Netmobiel-app is uniek in Nederland. We hebben de app ontwikkeld met en voor inwoners van de Achterhoek. Vooral in gemeente Oost Gelre is nauw samengewerkt met dorpsbelangenverenigingen en scholen. De app sluit daardoor bijvoorbeeld goed aan bij de cultuur van naoberschap in de regio. De energie, innovatiedrang en samenwerkingscultuur in de regio Achterhoek zorgden voor een ideale omgeving voor een dergelijk project. Er staat nu een goed product dat in de hele regio gebruikt kan worden en dat klaar is voor de krachtenbundeling met Gaon.’

Oplossing die de regio echt ‘past’
Rens Steintjes, voorzitter van de thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid: ‘Het is mooi om te zien hoe mooi Netmobiel en Gaon naadloos op elkaar aansluiten en daarom nu ook samen verder gaan. Beide projecten willen echt een oplossing bieden voor het mobiliteitsvraagstuk in de Achterhoek, een rurale omgeving waar het toch echt wat anders werkt dan in een stedelijk gebied. Daarbij werken beiden ook actief samen met inwoners en lokale partijen zodat het ons als regio ook echt ‘past’.’

Samenwerking
Bij zowel Gaon als Netmobiel zijn veel partijen betrokken; kennisinstellingen zoals Saxion Hogeschool, de HAN, Universiteit Twente maar ook Spectrum en vervoersorganisaties zoals Zoov en Arriva. Vanuit de overheid zijn provincie Gelderland, 8RHK ambassadeurs en de verschillende Achterhoekse gemeenten betrokken. De bewonersorganisaties Mariënvelds Belang, Dorpsbelangen Harreveld, Zieuwents Belang, Vragenders Belang, Lievelds Belang en Contactgroep Zwolle leverden daarnaast een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de Netmobiel-app. Ook bijeenkomsten met leerlingen en docenten van verschillende Achterhoekse scholen leverden inzichten op voor de ontwikkeling van de app.

Meer weten over Gaon en de nieuwe app? Ga naar Gaon.nl.