Nieuwkomers in de zorg

In de Achterhoek start een scholingstraject specifiek gericht op Achterhoekers met een migratieachtergrond. Samenwerkende partijen (werkgevers, gemeente en onderwijs) bieden een innovatief traject aan dat stapsgewijs toewerkt naar een zorgdiploma en dienstverband. In het project leren gemotiveerde statushouders het zorgvak kennen en worden ze voorbereid op een BBL-zorgopleiding aan het Graafschap College. Meer informatie over dit project via Baankansen voor Achterhoekse statushouders of neem contact op met Afke Hupkens.