Nieuwsberichten

Geavanceerd zoeken

No posts

1314 nieuwsberichten gevonden

Buitengebied zoekt bewoners

In Winterswijk is een mooi project van start gegaan om het buitengebied levendig en vitaal te houden. Heb je een erf en wil je dat verkopen of splitsen, of ben je juist op zoek naar een plekje buitenaf dan ben je bij Wim Kosters (projectleider Buitengebied zoekt bewoners) aan het juist adres. Via het project…

Lees meer

Masterclass: Plannen is vooruitzien – 12 september

Planningsuitdagingen binnen handel en logistiek! Een planning, waar medewerkers worden toegewezen aan taken en/of hulpmiddelen, is een cruciaal onderdeel van uw bedrijfsvoering. Onderbezetting is net zo kostbaar als overbezetting. Vreemd genoeg bestaan beide fenomenen vaak naast elkaar en tegelijkertijd. De optimale planning maken is een gigantische uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat alles op tijd af…

Lees meer

Jaarcongres Vereniging Sport en Gemeenten in de Achterhoek

Het jaarcongres van Vereniging Sport en Gemeenten dat op 20 en 21 september samen met Achterhoek in Beweging wordt georganiseerd, vindt plaats in Groenlo en Doetinchem. Achterhoek in Beweging is een initiatief van de 8 Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Guus Hiddink speciale gastTijdens het jaarcongres zien…

Lees meer

Hbo-afstuderen binnen twee jaar: het kan bij het Grensland College!

Op 20 juli ontvingen de eerste vijf Ad Management-studenten van het Grensland College hun Associate Degree(Ad)-diploma. Een echte mijlpaal voor het Ad-platform van de Achterhoek, dat in september 2021 is opgezet. “Studeren hier is zo leuk en kleinschalig, er heerst een perfect leerklimaat”, vertelt student Angeline trots. Angeline heeft zich tijdens haar opleiding verder ontwikkeld…

Lees meer

Gelderse subsidies voor veehouders die door willen

Provincie Gelderland opent drie subsidieregelingen voor veehouders die hun bedrijf willen aanpassen of verplaatsen. Dit om de stikstofuitstoot bij kwetsbare Natura 2000-gebieden te verminderen. Gedeputeerde Harold Zoet: “Heel mooi. Nu kunnen we Gelderse veehouders die door willen ook helpen.” De provincie stelt in totaal € 6 miljoen beschikbaar voor deze drie regelingen. Subsidie voor veehouders die…

Lees meer

Ruimtelijke opgaven krijgen plek in regioarrangementen

We hebben veel ambities in Gelderland. Zoals woningen bouwen, de energietransitie, natuur herstellen en landbouw duurzamer maken. Als we dat allemaal doen, moet onze provincie bijna twee keer zo groot zijn. We moeten dus kiezen en slim combineren. Dat doen we samen met anderen. Gelderse aanpak: samen en in samenhang  In Gelderland bepalen we samen…

Lees meer

Save the date – Jubileumweek 8RHK ambassadeurs 5 jaar

Vier samen met ons het succes van regionaal samenwerken, in de Achterhoek én elders in Nederland! In september 2018 kwamen de Achterhoek Raad, de Achterhoek Board en de Thematafels voor het eerst bijeen als start van onze splinternieuw ingerichte drie-O samenwerking, waarvoor 10 jaar eerder het eerste zaadje is geplant: Ondernemers, (maatschappelijke) Organisaties en Overheden…

Lees meer

Projectleider huisvesting arbeidsmigranten gestart

Arbeidsmigranten verdienen een goede huisvesting en dito voorzieningen in de Achterhoek. Extra urgent in een steeds krapper wordende regionale arbeidsmarkt, waar grote behoefte is aan extra arbeidskrachten. Het doel is om een plan hiervoor dit najaar voor te leggen aan de zeven gemeenteraden die de Achterhoek telt. Norbert Berns is gestart als projectleider huisvesting arbeidsmigranten…

Lees meer

Scholingsvouchers van Opijver overstijgen eigen succes

In de Achterhoek werken we aan een arbeidsmarkt die meer in balans is. Het Achterhoeks Talentenfonds Opijver levert een belangrijke bijdrage daaraan én draagt bij aan de totstandkoming en ontwikkeling van een leercultuur bij inwoners en werkgevers. Dat blijkt uit de pot met uit te geven scholingsvouchers die al halverwege dit jaar op is. Bij…

Lees meer

Regiobeeld Achterhoek: zorgvraag en -aanbod in 2040

We staan de komende jaren voor een uitdaging. Door bijvoorbeeld vergrijzing vragen inwoners steeds meer zorg en ondersteuning. Daartegenover staat dat er steeds minder zorgverleners, hulpverleners en mantelzorgers zijn. Landelijke akkoorden, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) geven de richting…

Lees meer

Woningnood in de Achterhoek: Het nieuwe wonen – van solo naar samen

Iedereen wil graag fijn wonen – toch lukt dat voor veel mensen niet in deze tijd. Er zijn te weinig koopwoningen en voor de gemiddelde starter is een koopwoning onbetaalbaar. Bovendien zijn er steeds méér woningen nodig omdat er steeds minder mensen in één huis (willen) wonen – het aantal eenpersoons huishoudens groeide van 38.000…

Lees meer

Grensland College: Feestelijke diploma-uitreiking Associate degree Management

Ben je er bij? De allereerste diploma-uitreiking op het Grensland College! Donderdag 20 juli van 19.30 tot 21.30 uur (inloop 19.00 uur, uitreiking diploma’s 19.30 uur).Locatie: Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1, Winterswijk. Lees meer over de opleiding Associate degree Management Ben je aanwezig bij de diploma-uitreiking? Stuur uiterlijk 13 juli een mail naar i.deruiter@grenslandcolleg.nl

Lees meer

3 van de 8 winnaars Groene Icoon projecten uit de Achterhoek

Met de challenge Groene Icoon projecten daagde provincie Gelderland inwoners, ondernemers, gemeenten en anderen uit om een ontwerp te maken om een gebied te vergroenen en dit ontwerp uiteindelijk ook te realiseren. Van de acht winnaars, ontvingen maar liefst drie Achterhoekse initiatieven een prijs. De initiatiefnemers zijn met een bijdrage in de kosten voor het…

Lees meer

Wie nomineer jij voor de titel ‘Meest klimaatadaptieve en Natuurinclusieve Bedrijventerrein 2023’?!

Wie neemt groene en duurzame maatregelen?Door klimaatverandering wordt de kans op hevige regenbuien, extreme hitte en droogte of storm steeds groter in Nederland. Ook op bedrijventerreinen – Nederland telt ongeveer 3.500 bedrijventerreinen – kan dit voor problemen zorgen: instromend regenwater; onbegaanbare wegen; bloedhete parkeerplaatsen van asfalt of machines die oververhit raken. Daar kan iets aan…

Lees meer

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor ons nieuws! We versturen 1 keer per week de algemene nieuwsbrief en circa 6 keer per jaar de nieuwsbrieven van de thematafels.