Pr8werk: Flexibilisering van de arbeidsmarkt

Hoe komen de 12000 ZZP’ers of Zelfstandige Professionals (ZP’ers) in de Achterhoek aan meer werk? Dat was de afgelopen twee jaar de opdracht en de betekenis van het project Pr8werk. Ook de komende twee jaar gaat Pr8werk hiermee door! Een terug- en vooruitblik.

Het project Pr8werk wordt vrijwillig bemenst door zeven ZP’ers uit de Achterhoek. Zij willen meer kansen creëren voor hun collega’s en daarmee ook voor zichzelf. Het doel van dit project is om in vier jaar opdrachtgevers en ZP’ers zich meer bewust te laten worden van elkaar,  elkaar te ontmoeten en meer samen te werken. Uit onderzoek blijkt dat, in hun keuze voor externen, opdrachtgevers 80 procent een herhalingsaankoop doen en 15 procent via-via aan ZP’ers komen. Dat maakt het lastig voor ZP’ers om met nieuwe opdrachtgevers in contact te komen.

In de twee bijeenkomsten die Pr8werk per jaar organiseert, worden daarom zowel de opdrachtgevers als de ZP’ers van één van de drie O’s (overheid, ondernemers en organisaties, zoals bijv. zorg) van Achterhoek 2020 uitgenodigd. Iedere bijeenkomst heeft een informatief deel over de vraag van de opdrachtgever en een interactief deel,  waarin in een zwermsessie de ZP’ers met deze opdrachtgevers cases bespreken. Ook de opzet van iedere bijeenkomst heeft een onderdeel bewust worden, ontmoeten en samenwerken.

In 2012 stond Pr8werk in het teken van de Gemeenten en in 2013 in het teken van de Zorg. ‘Ondernemers en Ambachten’ is het thema in 2014. De opdrachtgevers van Pr8werk zijn Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Achterhoek (POA), de Kamer van Koophandel, gemeente Oude IJsselstreek en Achterhoek Agenda 2020. De provincie Gelderland financiert het project. Bij alle vijf bijeenkomsten tot nu toe was de opkomst hoog en de kwaliteit wordt als goed tot zeer goed bestempeld door de deelnemers. Wat de aanpak, opbrengsten en het vervolg zijn per branche kunt u lezen in het jaarverslag Pr8werk 2012-2013 en op www.pr8werk.nl.

Bijlagen bij jaarverslag: