Regio Deal Achterhoek: steeds dichter bij échte start

Het startdocument voor de Regio Deal is bestuurlijk geaccordeerd op 25 januari 2019. Dat betekent dat de Achterhoek nu snel aan de slag kan met een inventarisatie van programma’s en projecten die passen binnen de kaders van het startdocument. De doelen voor ‘smart living’ en ‘smart economy’, vormen hiervoor de basis. De inventarisatie gebeurt samen met de thematafels. In overleg met provincie en Rijk wordt gekeken voor welke ambities de Regio Deal de beste kansen biedt.

Longlist en inwoners
Het is de bedoeling dat de inventarisatie een ‘longlist’ van programma’s en projecten oplevert. Vervolgens komt er een nadere prioritering met behulp van een afwegingsmatrix; niet alles past binnen de Regio Deal. Ook inwoners kunnen via het inwonerspanel Achterhoek Spreekt aangeven wat zij belangrijk vinden; dit wordt meegenomen in de afweging. Het panel start in maart.
De deal is slechts één van de financiële instrumenten om de Visie 2030 voor de Achterhoek te realiseren; de ambitie van de regio is veel breder. Programma’s of projecten die niet in de Regio Deal worden opgenomen, willen we via andere wegen realiseren.
Wat is de rol van de Achterhoek Raad? De Achterhoek Raad stelt de Visie Achterhoek2030 en bijbehorend jaarplan vast; de projecten in de Regio Deal maken hiervan onderdeel uit.

Cofinanciering
Het Rijk stelt voor de Regio Deal € 20 miljoen ter beschikking, onder de voorwaarde dat de regionale partijen minimaal eenzelfde bedrag als cofinanciering inzetten. Het zeker stellen van de cofinanciering is dus van groot belang. Binnenkort starten de gesprekken met de drie O’s om dit in kaart te brengen.
Het is de bedoeling om de definitieve Regio Deal uiterlijk 1 juni 2019 te sluiten. Namens de Achterhoek zal de Achterhoek Board de deal ondertekenen, namens het Rijk een aantal ministers en/of staatssecretarissen.

Meer informatie? Neem contact op met Achterhoek ambassadeurs