| |

Regioatelier 2 Eo Wijersprijsvraag Achterhoek: Mooie ‘fundamentalische operatie’

Donderdag 11 mei kwamen twee van de drie ontwerpteams die voor de Achterhoek ons toekomstlandschap schetsen – in het kader van onze deelname aan de Eo Wijersprijsvraag ‘WAAR WIJ WILLEN WONEN’ – bijeen in het Kultuurhus in Vorden. De ontwerpers* buigen zich over ons toekomstlandschap waarbij klimaatadaptatie, gebruik van het land waar water en bodem sturend zijn, de sleutel is naar blijvend woongeluk. In dit tweede Regio Atelier, na die van 30 maart, maakten de ontwerpteams de verdiepingsslag om tot een nóg beter, passender ontwerp voor de Achterhoek te komen. Het ontwerpteam van Aardkundig Fundamentalisme en van Operatie Landschap gingen in gesprek met verschillende afgevaardigden uit bijvoorbeeld de Achterhoekse cultuursector, toerisme, agrarische- en landschapsbeleidskenners.

‘De Achterhoek kent nu donkergroene natuur en maisgeel landschap, we moeten terug naar 50 tinten groen.’

Peter Hermens van ontwerpteam Aardkundig Fundamentalisme

In het Kultuurhus kwam een goede discussie op gang over het Achterhoekse landschap, over vroeger en nu, over waar het naartoe moet om het landschap te behouden en ‘naar eerbied te gebruiken en weer in balans te brengen met de fundering’ hoe de Aardkundig Fundamentalisten het schetsen. Peter Hermens van Aardkundig Fundamentalisme: ‘De Achterhoek kent nu donkergroene natuur en maisgeel landschap, we moeten terug naar 50 tinten groen. Het landschap heeft kwaliteiten en kernkarakters, we zoeken graag mee uit hoe de natuur ook weer kan meebeslissen en rechten heeft, naast de mens.’

De ontwerpers van Operatie Landschap lichten de plannen toe

Operatie Landschap gaat voor een nieuwe laag; ‘de Landschappen’, tussen burger en overheid om met niches meer slagkracht te krijgen. Vanuit de gedachte dat nu meer dan 80% van het land in de Achterhoek in privébezit is en vaak onderworpen aan diverse marktlogica’s. Met collectief beheer, inspraak en overleg werkt het team toe naar het scheppen van land dat weer in eigen handen te nemen is. Zodat met meer slagkracht gewerkt kan worden aan verschillende opgaven zoals water, biodiversiteit en huisvesting.
Het team Naoberschap met een grensoverschrijdende blik organiseert het tweede atelier op 25 mei aanstaande in Winterswijk.

*De drie ontwerpteams die geselecteerd zijn (door een landelijke jury uit maar liefst 9 inzendingen voor de Achterhoek) zijn:
– Operatie Landschap
– Aardkundig Fundamentalisme
– Naoberschap met een grensoverschrijdende blik
Vind hier de ontwerpen.

Achterhoek dingt als 1 van de 4 regio’s mee in de prestigieuze prijsvraag – en vervolg
De Achterhoek dingt als 1 van de 4 regio’s mee in de prestigieuze landschapsprijsvraag ‘WAAR WIJ WILLEN WONEN’ van de Eo Wijers Stichting. We halen daarmee enorme ontwerpkracht onze regio binnen om de uitdagingen van nu en de toekomst aan te kunnen gaan. In juni beraadt de landelijke jury zich over de drie verder ontwikkelde ontwerpen om een keuze te maken welke doorgaat naar de landelijke finale (12 oktober in Rotterdam), de regiowinnaar wordt bekend gemaakt op de Regiobijeenkomst op 25 september in de middag.

Meer info of ook aanhaken bij het vervolg? Kijk op: https://8rhk.nl/project/eowijersprijsvraag/

Bekijk hier de korte introductiefilm van Regio Atelier 1