Bericht: Kent u de focus van de Uitvoeringsagenda2.0?

Waarom is Smart Industry en Smart Werken een speerpunt voor de Achterhoek? U leest het in de Uitvoeringsagenda2.0. Regio Achterhoek en Achterhoek2020 hebben de agenda samen met vele Achterhoekse partners en in nauw contact met provincie Gelderland opgesteld. De...

Bericht: Concept Uitvoeringsagenda 2.0 – reacties welkom

Graag vragen wij uw aandacht voor de Uitvoeringsagenda2.0 van Achterhoek2020. Deze agenda is een aangescherpt en geactualiseerd vervolg op de Uitvoeringsagenda zoals die op 2 juli 2014 is bekrachtigd door de ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden (de...

Bericht: Uitvoeringsagenda2.0: focus op Smart Werken

Er komt een nieuwe versie van de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020, waarin het concept ‘Smart Werken’ leidend is. Het is de bedoeling dat de achterbannen van de samenwerkende partners in de Achterhoek (de drie O’s) hierover begin volgend jaar een advies geven en deze...

Bericht: Uitvoeringsplan 2020

De Achterhoek Raad was positief over het Uitvoeringsplan 2020 van de Achterhoek Board en heeft dit op 9 december unaniem vastgesteld.Bekijk de toelichting vanuit de Thematafels en Board in de video. De Achterhoek Raad nam daarnaast drie moties aan:Motie Achterhoek...

Pagina: Bijeenkomsten Achterhoek Raad

8RHK visie Gezondste Regio 26 juni_ 20200428 Brief aan Minister VWS n.a.v. situatie Santiz door 9 burgemeesters Beantwoording Board schriftelijke vragen PvdA Achterhoek d.d. 4 mei 2020 Regiovisie gezondheidszorg Beantwoording Board schriftelijke vragen SP Oude...