|

Stem op een kandidaat met hart voor de Achterhoek! Zoals Loes ten Dolle uit Winterswijk (D66, plaats 22)

Wat is volgens u het beste dat de Achterhoek te bieden heeft aan Nederland en hoe zou u dat concreet willen maken?
De Achterhoek is de economische poort van Nederland. In de Achterhoek komt alles samen, van innovatie tot het beschermen van de natuur. Zo werken we met een gebiedsgerichte aanpak, wat een voorbeeld is voor heel Europa. Als het gaat om de grootste uitdagingen, de klimaatcrisis en onze natuur beschermen, ligt de sleutel in de Achterhoek. Wij hebben de innovaties en gezamenlijke aanpak.

Wat denkt u de komende periode voor de Achterhoek te kunnen betekenen?
Als volksvertegenwoordiger heb je een directe verantwoordelijkheid als schakel tussen Den Haag en de Achterhoek. Ik wil die schakel zijn en zorgen dat de verbinding tussen het Rijk en het platteland verbetert, in elk opzicht. Of dit nu is op het gebied van mobiliteit, onderwijs of samenwerken aan de klimaatdoelstelling.

Welke Achterhoekse kwaliteit mag wel wat meer te zien/ te horen/ te voelen zijn in Den Haag?
De kwaliteit om te kunnen luisteren. Politici moeten meer en beter luisteren, al betekent dat niet automatisch dat alles opgelost wordt.

U bent ongetwijfeld bekend met het rapport Elke Regio Telt. Wat neemt u uit dit rapport mee als u verkozen wordt?
In het rapport staat dat onze leefbaarheid onder druk staat. Als regionale kandidaat ervaar ik dagelijks de ongelijkheid tussen de stad en het platteland. Bijvoorbeeld als het gaat om de bereikbaarheid en de kwaliteit van het onderwijs, met dalende leerlingenaantallen, maakt dat inwoners een kloof ervaren tussen de leefwereld in de regio en politiek Den Haag. Als regionale kandidaat zie ik mogelijkheden voor meer verbinding tot één Nederland waarbij de stad en de regio elkaar versterken. Zodat het iedereen het beste onderwijs krijgt, de juiste zorg ontvangt en een gezonde en veilige leefomgeving heeft. Dit wil ik bereiken door een regioparagraaf in wetsvoorstellen op te nemen.

In iedere regio spelen issues, zoals bijvoorbeeld vergrijzing, stikstofproblematiek, landbouwtransitie en het woningtekort. Zo ook in de Achterhoek. Welk issue in onze regio pakt u als eerste op?
De zorg moet bereikbaar blijven voor iedereen. Een sterke verankering daarvan heeft voor mij prioriteit. Daar zal ik altijd voor staan. Ook zal ik mij hard inzetten om de kwetsbare natuur in onze regio te beschermen, want onze unieke ‘achtertuin’ mag niet verloren gaan.