|

Stem op een kandidaat met hart voor de Achterhoek! Zoals Erik Haverkort (VVD, plaats 37)

Wat is volgens u het beste dat de Achterhoek te bieden heeft aan Nederland en hoe zou u dat concreet willen maken?
Het beste dat de Achterhoek te bieden heeft is het geluk dat de inwoners in onze regio ervaren. Geluk dat ontstaat door hoe mensen naar elkaar omkijken, door heel veel creatieve en innovatieve ondernemers en door de ruimte in het groen. Nederland kan daar van meegenieten door te investeren in betere verbindingen met en in de regio. Daarvoor moeten we ons meer en beter presenteren aan de rest van Nederland.

Wat denkt u de komende periode voor de Achterhoek te kunnen betekenen?
Als volksvertegenwoordiger heb ik de afgelopen twee jaar heel veel mensen laten zien wat hier allemaal kan en gebeurt. Dat opent de ogen van bestuurders in Den Haag. Daar ga ik na de verkiezingen graag mee door!

Welke Achterhoekse kwaliteit mag wel wat meer te zien/ te horen/ te voelen zijn in Den Haag?
Vergeet proeven niet! Onze regio meet zich met de beste als het om lokaal en vers bereid goed voedsel gaat!

U bent ongetwijfeld bekend met het rapport Elke Regio Telt. Wat neemt u uit dit rapport mee als u verkozen wordt?
Het rapport adviseert bestuurders keuzes te maken op basis van de eigenheid van de regio en dat te versterken. Voor onze regio liggen de grote uitdagingen in zorg en werk. Daarvoor zijn woningen en wegen nodig.

In iedere regio spelen issues, zoals bijvoorbeeld vergrijzing, stikstofproblematiek, landbouwtransitie en het woningtekort. Zo ook in de Achterhoek. Welk issue in onze regio pakt u als eerste op? 
Deze punten klinken als allemaal aparte issues maar zijn enorm verbonden met elkaar. Wanneer boeren geen opvolger hebben ontstaat ruimte voor andere functies zoals woningbouw of bedrijvigheid. Als we van elke twintig hectare vrijkomende grond er ééntje benutten voor rood en de rest groen houden is er voldoende ruimte om de werknemers van ons geweldige midden- en kleinbedrijf te huisvesten, te zorgen dat ook het benodigde zorgpersoneel in de buurt kan wonen en doorstroming voor ouderen naar appartementen plaats kan vinden. Zo blijft ons coulisselandschap bewaard, blijven de kernen levendig, de scholen, winkels, sportclubs en de kroeg gevuld en de regio vitaal, gelukkig en gezond!