|

Stem op een kandidaat met hart voor de Achterhoek! Zoals Florian Huiskamp uit Groenlo (BBB, plaats 24)

Wat is uw mooiste ervaring ooit in de Achterhoek?
De ontvangst door onze buren toen we net in Groenlo kwamen wonen. Het principe ‘buurt maken’ is zo een mooi verschijnsel in de Achterhoek. Je wordt helemaal opgenomen in de gemeenschap. Vaak staan we er niet bij stil en veel mensen in de Achterhoek vinden het normaal, maar het is zo bijzonder dat we klaar staan voor elkaar en een positieve kijk hebben op de samenleving. Dat is goud waard.

Wat is volgens u het beste dat de Achterhoek te bieden heeft aan Nederland en hoe zou u dat concreet willen maken?
De mentaliteit in de Achterhoek is gemoedelijk. Als je het oneens bent met elkaar dan leidt het niet direct tot uitsluiting, maar je gaat met elkaar in gesprek. Je accepteert van elkaar dat je anders bent, maar dat je er samen uit moet komen. Voor mij als kandidaat-TK lid betekent het concreet dat we deze ‘Achterhoekse anti-polarisatie gedachte’ naar Den Haag brengen. We moeten in gesprek blijven als middenpartij, zodat we eindelijk vooruit kunnen denken en gaan werken aan verbinding, zoals we dat kennen vanuit naoberschap.

Wat denkt u de komende periode voor de Achterhoek te kunnen betekenen?
Bij de BBB geloven we in een sterke regionale vertegenwoordiging. Soms hoor ik: ‘Welke portefeuille heb je?’, maar dat is niet zo relevant. Het belangrijkste is luisteren. Luisteren naar de Achterhoekers, vragen of ze ook oplossingen hebben voor de problemen die ze tegenkomen. Vervolgens breng ik de deze zaken onder de aandacht bij de BBB Tweede Kamerfractie. Op 21 november houden we een politiek café in Bar de Lange Gang, de geboorteplek van het Grolsch bier. Op die avond gaan we in gesprek met mede-BBB’ers en geïnteresseerden, behandelen we vragen uit het publiek en bieden we ruimte om onderwerpen in te brengen. Dat doen we op zijn Achterhoeks, met een drankje en gezelligheid. Maar ook na 22 november blijven we deze inspraakavonden maandelijks voortzetten om de politiek dichter bij de Achterhoeker te brengen.