| | |

Stem op een kandidaat met hart voor de Achterhoek! Zoals Henk Bulten uit Doetinchem (SGP, plaats 32)

Wat is volgens u het beste dat de Achterhoek te bieden heeft aan Nederland en hoe zou u dat concreet willen maken?
De Achterhoek is een oase van rust, heeft een prachtig coulisse natuurlandschap en biedt op werkgelegenheid, cultureel, recreatief en toeristisch vlak een plek waar mensen graag willen wonen, werken, leren en recreëren. De vele kastelen, landgoederen en buitenplaatsen geven extra beleving voor toeristen. Het naoberschap is misschien wel het meest unieke van ons als Achterhoekers. We hebben aandacht voor elkaar. Helpen en (onder)steunen waar nodig en mogelijk. Dit alles maakt ons naar mijn mening de mooiste regio van Nederland.

U bent ongetwijfeld bekend met het rapport Elke Regio Telt. Wat neemt u uit dit rapport mee als u verkozen wordt?
De samenwerking met de landelijke overheid en de Achterhoek kan veel beter. Elke regio,  ook de Achterhoek heeft kwaliteiten en kansen die benut kunnen worden. Voor de Achterhoek denk ik dan aan onder andere de mobiliteit die sterk verbeterd moet worden, de woningbouwopgave die hier snel en passend in het gebied gerealiseerd kan worden. Het Achterhoekse geluid kan en moet beter gehoord worden in de landelijke politiek om een betere weging te krijgen bij besluitvorming die de hele samenleving raakt. Als kandidaat voor de SGP wil ik me sterk maken om hierover inhoudelijk de gesprekken aan te gaan met als basis mijn christen zijn en de Bijbel als grondslag voor mijn handelen.

In iedere regio spelen issues, zoals bijvoorbeeld vergrijzing, stikstofproblematiek, landbouwtransitie en het woningtekort. Zo ook in de Achterhoek. Welk issue in onze regio pakt u als eerste op?
De woningbouw vraagt om keuzes. Als eerste moet er daadwerkelijk gebouwd gaan worden ook voor de juiste doelgroepen. De Achterhoek laat zien dat er, zonder veel aantasting van het landschap snel en goed gebouwd kan worden. De stikstofproblematiek speelt hier in veel mindere mate, wat dus minder belemmeringen geeft. Goed openbaar vervoer en de juiste ontsluiting van (snel)wegen zijn daarbij van groot belang.