| | | | | | |

Tweede Regio Deal Achterhoek – hoe verder?

Begin februari kregen we het goede nieuws van een tweede Regio Deal: ‘Achterhoek krijgt 25 miljoen euro voor nieuwe Regio Deal.’ Hoe gaat het nu verder?

Afspraken per ‘springplank’
Voor het sluiten van deze Deal wordt een convenant tussen Rijk en Regio gesloten. Het conceptconvenant is klaar en wordt nu beoordeeld door de Thematafels en het Rijk. De basis hiervoor is onze aanvraag ‘Hoger springen – Krachtiger landen’, waarmee we inzetten op leefbare gemeenschappen, een toekomstbestendige arbeidsmarkt en een duurzame economie. In het convenant worden vooral de doelen, aanpak en resultaten per ‘springplank’ scherper geformuleerd en  -op hoofdlijnen-  welke middelen waar voor ingezet. We doelen op een akkoord van het Rijk op de inhoud op 19 juni, voorafgaand aan ons Lentefestival in Den Haag.

Meespringen met de Regio Deal
We verwachten in het najaar; 1 september en uiterlijk 1 november, te kunnen starten met de uitvoering van de Regio Deal.  De Thematafels zijn eerste aanspreekpunt. Initiatiefnemers van een project kunnen zich melden bij de thematafelregisseur. Dit kan leiden tot een pitch in de Thematafel om de haalbaarheid te toetsen. De Thematafels sturen op doelen en resultaten zoals opgenomen in het convenant. Dit kan ook betekenen dat de Thematafels zelf initiatief nemen voor een onderzoek of project. Vanuit de Regio Deal is maximaal 50% financiering mogelijk. De overige 50% wordt door de regionale partners ingebracht. De Thematafel beoordeelt de projecten, stuurt bij indien nodig en legt een advies voor aan de Achterhoek Board.  Zie ook: https://8rhk.nl/project-aanmelden-subsidie-aanvragen/

Looptijd en verantwoording
De Regio Deal loopt t/m 2028. Dit betekent dat projecten vóór 1 januari 2029 afgerond moeten zijn. Jaarlijks wordt vóór 15 juni een voortgangsrapportage gemaakt voor het Rijk, deze wordt ook besproken in een overleg tussen Rijk en Regio. Dit is ook een moment om bij te sturen. In de vorige Regio Deal gingen maar liefst 86 projecten van start ondersteund met de deal. Lees ook over de afsluiting van de eerste Regio Deal en de eindrapportage daarvan.