|

Welkom bij de vergadering van de Achterhoek Raad – 25 maart vanaf 19:30

De Achterhoek Raad vergadert maandagavond 25 maart om 19.30 uur in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Dit is de eerste vergadering waarbij de fracties van gemeente Montferland aansluiten. De vergadering is live en via livestream te volgen (de link daarvoor verschijnt 25 maart op onze homepage). De zaal is open voor ieder die geïnteresseerd is, u bent van harte welkom!

Voorprogramma voor raadsleden
Voorafgaand aan de vergadering van de Achterhoek Raad is er vanaf 17.30 uur een voorprogramma met informatie over lopende en nieuwe projecten en volop ruimte voor vragen. Leden van de Achterhoek Raad en hun plaatsvervangers zijn van harte uitgenodigd in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de zes thematafels: Smart werken & Innovatie, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Wonen & Vastgoed, Mobiliteit & Bereikbaarheid, Circulaire economie & Energietransitie en De Gezondste Regio en van de stuurgroep Ruimtelijk Perspectief Achterhoek.

Op de agenda

  • Welkom aan de raadsleden uit Montferland
  • Raadsvoorstel ‘Uitvoering Motie 2023-M6 ‘Smart focuspunten Uitvoeringsplannen 2024-2030’
  • Proces en planning nieuwe Regio Deal

Bekijk alvast de uitnodiging en de stukken.

Informeel deel
Na een korte pauze kunnen aanwezigen zich laten bijpraten over twee onderwerpen:
“Samenwerken aan langer gelukkig en gezond leven in de Achterhoek”
Toelichting Regioplan Achterhoek door mevrouw R. Wilke (Achterhoek Board), i.s.m. de heer H. Vink
(programmaregisseur thematafel De Gezondste Regio).

“Energietransitie: maatwerk door netcongestie”
Toelichting op de uitdagingen die voorliggen door de heer B. Porskamp (Achterhoek Board) i.s.m. mevrouw A. Diepeveen (programmaregisseur thematafel Circulaire economie & Energietransitie).

Publiek en livestream
Publiek is van harte welkom bij de vergadering van de Achterhoek Raad, zowel bij het formele als het informele deel. Alleen het formele deel is vanaf 19.30 uur online te volgen via www.8rhk.nl.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Birkitta Kortes, griffier van de Achterhoek Raad, tel. 06 49 32 4000.