|

Welkom bij de vergadering van de Achterhoek Raad – 25 september vanaf 19:30u

De Achterhoek Raad vergadert maandagavond 25 september om 19:30 uur in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. De vergadering is live en via livestream te volgen (de link daarvoor verschijnt maandag 25 september op onze homepage).
Voorafgaand aan de vergadering vindt van 15.00 – 18.00 uur in de DRU de Regiofinale van de Eo Wijers-prijsvraag plaats. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Nadere informatie en aanmelding.

Op de agenda:

  • Besluitenlijst vergadering Achterhoek Raad 3 april 2023: Informatieve memo Noordelijke aftakking Betuweroute, Informatieve memo N18 en Informatieve memo Snelle fietsverbindingen.
  • Benoeming gedeputeerde mevrouw H. Witjes, lid Achterhoek Board.
  • Aanvraag Regio Deal tranche 5: Een schets van het proces voor de aanvraag van de Regio Deal in tranche 5, op hoofdlijnen en hoe deze zich verhoudt tot de Achterhoek Visie 2030; toelichting door de heer K. Knufing, Lid Achterhoek Board.
  • Regiobeeld De Gezondste Regio: Aandacht voor de hoofdconclusies en bespreking opvallende verschillen ten opzichte van het vorige regiobeeld; toelichting door mevrouw R. Wilke, Lid Achterhoek Board.

Bekijk alvast de uitnodiging en de stukken.