Wonen van de Toekomst: flexibel & duurzaam

“Voor het wonen van de toekomst moeten we stevig inzetten op twee sporen: flexibiliteit en duurzaamheid. Geen langetermijndenken meer, want de woonbehoeften zijn snel aan het veranderen”, aldus Hans Suurmond, Kennismakelaar Wonen Achterhoek2020. Nieuwe
woningen worden energieneutraal, bestaande huizen moeten energiezuinig(er) worden.
Aansluiting op aardgas is straks verleden tijd. Door de ontwikkeling van composttoiletten en waterzuiveringstechnieken hoeven woningen van de toekomst zelfs niet meer aangesloten te zijn op het waternet en de riolering. “De stap naar ‘volledig zelfvoorzienend’ komt dichterbij en omdat de Achterhoek voorop loopt met innovaties, kunnen wij hieraan een belangrijke bijdrage leveren”, aldus Suurmond. Door de sterke vergrijzing in de regio groeit bovendien de behoefte aan ‘levensloopbestendige woningen’. Ook hier valt nog een slag te maken. Hoe dan ook is de tijd van grootschalige programmering van woningbouw in de Achterhoek voorbij. Meebewegen met de realiteit, bouwen naar
behoefte en maatwerk zijn het devies voor de toekomst.

Lees het hele artikel, dat in het laatste nummer van Achterhoek Innovatie Magazine van 2017 staat.