Zoekresultaten

Geavanceerd zoeken

1996 pagina's gevonden

Gelderse subsidies voor veehouders die door willen

post

Provincie Gelderland opent drie subsidieregelingen voor veehouders die hun bedrijf willen aanpassen of verplaatsen. Dit om de stikstofuitstoot bij kwetsbare Natura 2000-gebieden te verminderen. Gedeputeerde Harold Zoet: “Heel mooi. Nu kunnen we Gelderse veehouders die door willen ook helpen.” De provincie stelt in totaal € 6 miljoen beschikbaar voor deze drie regelingen. Subsidie voor veehouders die…

Lees meer

Ruimtelijke opgaven krijgen plek in regioarrangementen

post

We hebben veel ambities in Gelderland. Zoals woningen bouwen, de energietransitie, natuur herstellen en landbouw duurzamer maken. Als we dat allemaal doen, moet onze provincie bijna twee keer zo groot zijn. We moeten dus kiezen en slim combineren. Dat doen we samen met anderen. Gelderse aanpak: samen en in samenhang  In Gelderland bepalen we samen…

Lees meer

Save the date – Jubileumweek 8RHK ambassadeurs 5 jaar

post

Vier samen met ons het succes van regionaal samenwerken, in de Achterhoek én elders in Nederland! In september 2018 kwamen de Achterhoek Raad, de Achterhoek Board en de Thematafels voor het eerst bijeen als start van onze splinternieuw ingerichte drie-O samenwerking, waarvoor 10 jaar eerder het eerste zaadje is geplant: Ondernemers, (maatschappelijke) Organisaties en Overheden…

Lees meer

Projectleider huisvesting arbeidsmigranten gestart

post

Arbeidsmigranten verdienen een goede huisvesting en dito voorzieningen in de Achterhoek. Extra urgent in een steeds krapper wordende regionale arbeidsmarkt, waar grote behoefte is aan extra arbeidskrachten. Het doel is om een plan hiervoor dit najaar voor te leggen aan de zeven gemeenteraden die de Achterhoek telt. Norbert Berns is gestart als projectleider huisvesting arbeidsmigranten…

Lees meer

Scholingsvouchers van Opijver overstijgen eigen succes

post

In de Achterhoek werken we aan een arbeidsmarkt die meer in balans is. Het Achterhoeks Talentenfonds Opijver levert een belangrijke bijdrage daaraan én draagt bij aan de totstandkoming en ontwikkeling van een leercultuur bij inwoners en werkgevers. Dat blijkt uit de pot met uit te geven scholingsvouchers die al halverwege dit jaar op is. Bij…

Lees meer

Regiobeeld Achterhoek: zorgvraag en -aanbod in 2040

post

We staan de komende jaren voor een uitdaging. Door bijvoorbeeld vergrijzing vragen inwoners steeds meer zorg en ondersteuning. Daartegenover staat dat er steeds minder zorgverleners, hulpverleners en mantelzorgers zijn. Landelijke akkoorden, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) geven de richting…

Lees meer

Woningnood in de Achterhoek: Het nieuwe wonen – van solo naar samen

post

Iedereen wil graag fijn wonen – toch lukt dat voor veel mensen niet in deze tijd. Er zijn te weinig koopwoningen en voor de gemiddelde starter is een koopwoning onbetaalbaar. Bovendien zijn er steeds méér woningen nodig omdat er steeds minder mensen in één huis (willen) wonen – het aantal eenpersoons huishoudens groeide van 38.000…

Lees meer

Grensland College: Feestelijke diploma-uitreiking Associate degree Management

post

Ben je er bij? De allereerste diploma-uitreiking op het Grensland College! Donderdag 20 juli van 19.30 tot 21.30 uur (inloop 19.00 uur, uitreiking diploma’s 19.30 uur).Locatie: Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1, Winterswijk. Lees meer over de opleiding Associate degree Management Ben je aanwezig bij de diploma-uitreiking? Stuur uiterlijk 13 juli een mail naar i.deruiter@grenslandcolleg.nl

Lees meer