1e Achterhoek Raad vergaderde laatste keer

De Achterhoek Raad kwam maandag 7 maart voor de laatste keer bij elkaar in de huidige samenstelling, in de met de Gulden Feniks bekroonde DRU in Ulft om de ontwikkelingen in de Achterhoek samen te bespreken. Besluiten lagen dit keer niet voor, wel waren er drie presentaties en werden veel woorden van waardering uitgesproken.

Eerste Achterhoek tegel voor de Achterhoek Raad
Allereerst stond Mark Boumans stil bij de ontwikkelingen in Oekraïne en gaf aan dat wij ons gelukkig mogen prijzen met leven in een democratie.  De PvdA-fracties in de Achterhoek stelden schriftelijke vragen met betrekking tot de situatie in Oekraïne. De Board heeft hierop schriftelijk gereageerd. Na deze inleiding dankte Mark Boumans de Achterhoek Raad uitgebreid voor haar inzet voor de regio en overhandigde een eerste exemplaar van een Achterhoekse circulaire tegel, met 3D-geprinte standaard gemaakt door Achterhoekse jeugd. “Mede dankzij u waren er maar liefst 12 interessante vergaderingen in de afgelopen 3,5 jaar waarin de nieuwe samenwerking van 8RHK ambassadeurs steeds verder vorm kreeg en waarin diverse besluiten door u werden genomen. Samen hebben we gezocht naar een goede regionale rol van de raad en ik ben trots op wat we met elkaar hebben neergezet. Graag markeer ik deze avond met de woorden: Good gaon en ’t weerkommen neet vergetten!”. Lees hier verder over de tegel die binnenkort op de markt verschijnt.

Drie presentaties
De Achterhoek Raad werd over drie onderwerpen bijgepraat door de Achterhoek Board. De eerste presentatie over de ‘Baanbrekende aanpak kwaliteitsverbetering bestaande woningvoorraad’ werd ingeleid door Boardlid Els Birkenhäger die daarna het woord gaf aan Justin Pagden, projectleider AGEM. Els Birkenhäger: “Uit het recente woon- en leefbaarheidsonderzoek blijkt dat de Achterhoeker nog niet zo hard rent als het gaat om verduurzaming. Daarbij is in de huidige wereld de nadruk extra gelegd op minder afhankelijk zijn van energiebronnen elders. Het Rijk stelt gelden beschikbaar voor verduurzaming, vanuit de thematafel Wonen & Vastgoed willen we de mogelijkheden vergroten voor de Achterhoeker.” Dat gebeurt onder andere via samenwerkingspartner AGEM. Er wordt vooral gewerkt aan een actieprogramma met meerdere partijen, “we maken werk met werk”.

In de tweede presentatie gaf Boardlid Willem Buunk een toelichting op het ‘Open Innovatiesysteem Achterhoek’. Hij deed een oproep om elkaar in de regio nog meer aan te sporen om toe te treden tot het innovatienetwerk. Een van de doelen in de Achterhoek Visie 2030, die is vastgesteld door de Achterhoek Raad is om voor de maakindustrie en de Agro-sector hét open innovatiesysteem van Nederland te zijn. Willem Buunk: ”We zetten in op technologische en sociale innovatie en een breed en sterk MKB. Dat is noodzakelijk vanwege krapte op de arbeidsmarkt en om ons concurrerend vermogen te versterken. We hebben vier sterke innovatiecentra in de regio, ieder met hun eigen kracht: CIVON, de Marke, de Steck en Smart Hub Incubator. Onderwerpen kunnen we samen aanvliegen. Via deze centra, maar ook door ondernemers aan te sporen waarvan je weet ‘daar doen ze veel met innovatie, wat anderen nog niet weten.’” Raadslid Walter Leemreize (CDA) gaf aan dat hij de bouwsector mist binnen de innovatiecentra. Willem Buunk antwoorde dat dat herkend wordt door de Board. Er worden mogelijkheden onderzocht hoe de bouwsector (meer) is aan te haken.

De derde presentatie ging over de ‘Ontwikkelingen SDG-regio Achterhoek’ (Sustainable Development Goals= Duurzame Ontwikkeling Doelen) door Boardlid Mirjam Koster en Joram van Donk, Adviseur Public Affairs en Lobby 8RHK ambassadeurs. Eind juni 2021 heeft de Achterhoek samen met provincie Gelderland de intentieverklaring Achterhoek SDG-regio ondertekend. Joram van Donk gaf uitleg over het proces en de werkwijze om de SDG’s in de Achterhoek toe te passen. Hij tipte daarbij ook het nieuwe platform MAEX Achterhoek: “Met MAEX faciliteren we ieder initiatief om passend bij de eigen structuur, visie en idealen met de SDG’s te werken.”

Ontwikkelingen rondom de Noordelijke aftakking Betuweroute
Boardlid Arthur Jansen nam de Achterhoek Raad mee in de laatste ontwikkelingen rondom de Noordtak. “We hebben op meerdere niveaus goede gesprekken gevoerd, zoals onlangs met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Dat stemt positief en geeft hoop. We zorgen ervoor dat we overal stevig aan tafel zitten en dat we onze lobby op orde houden.” De Board ontving meerdere complimenten over de aanpak, onder andere van Hans Boxem (VVD). Lees hier meer over de aanpak van de Achterhoek tegen de Noordelijke aftakking Betuweroute.

Vicevoorzitter van de Board, Mirjam Koster keek namens de Board terug op de plezierige samenwerking met de Achterhoek Raad en schetste een beeld van de omgekeerde 8 als een lemniscaat dat symbool staat voor de vloeiende beweging waarin de regionale samenwerking zich hopelijk ook in de toekomst zal ontwikkelen. Met de blik op 2050 waarin de 8ste Achterhoek Raad actief zal zijn, werd tot slot gesuggereerd voor elke nieuwe raad een nieuwe Achterhoekse tegel uit te geven.

Alle stukken behorend bij de raadsvergadering zijn hier te vinden.