Bericht: Kent u de focus van de Uitvoeringsagenda2.0?

Waarom is Smart Industry en Smart Werken een speerpunt voor de Achterhoek? U leest het in de Uitvoeringsagenda2.0. Regio Achterhoek en Achterhoek2020 hebben de agenda samen met vele Achterhoekse partners en in nauw contact met provincie Gelderland opgesteld. De...

Bericht: Concept Uitvoeringsagenda 2.0 – reacties welkom

Graag vragen wij uw aandacht voor de Uitvoeringsagenda2.0 van Achterhoek2020. Deze agenda is een aangescherpt en geactualiseerd vervolg op de Uitvoeringsagenda zoals die op 2 juli 2014 is bekrachtigd door de ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden (de...

Bericht: Uitvoeringsagenda2.0: focus op Smart Werken

Er komt een nieuwe versie van de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020, waarin het concept ‘Smart Werken’ leidend is. Het is de bedoeling dat de achterbannen van de samenwerkende partners in de Achterhoek (de drie O’s) hierover begin volgend jaar een advies geven en deze...

Bericht: Minder leerlingen en personeel: innovatie hard nodig

Uit de Transitieatlas Beroepsonderwijs Achterhoek blijkt dat de beroepsbevolking in de periode tot 2030 met 19.000 personen afneemt. Het is dus een stevige opgave om de Achterhoekse economie minstens zo goed te laten groeien als de Nederlandse, zoals de ambitie is van...

Bericht: Nieuwe Regiobarometer is uit!

De Regiobarometer is een monitoringsinstrument met feiten en cijfers over de Achterhoek. Hij brengt ontwikkelingen en trends in beeld en biedt daardoor handvatten voor het bijsturen van beleid of het starten van nieuwe projecten. De Regiobarometer brengt...