Bericht: Achterhoek2020-bijeenkomst 12 december 2016

Achterhoek2020 organiseert in de donkerste maand van het jaar een sprankelende, informatieve netwerkbijeenkomst over de nieuwste projecten van de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020. Graag belichten we voor u de stand van zaken: welke projecten zijn met een financiële...

Bericht: Achterhoek2020 bijeenkomst op 12 december

Kom naar de netwerkbijeenkomst over de nieuwste projecten van de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020. We organiseren in de donkerste maand van het jaar een sprankelende, informatieve avond bij Philips Lighting BV in Winterswijk. Graag belichten we voor u de stand van...

Bericht: Achterhoek pakt leegstand aan

De zeven Achterhoekse gemeenten gaan een integraal plan van aanpak opstellen voor het terugdringen van de leegstand in de regio. Overheid en eigenaren moeten handen ineen slaan. De stuurgroep Achterhoek2020 is blij met deze ontwikkeling en ondersteunt het plan van...

Bericht: GS akkoord met projecten Achterhoek2020

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben besloten tot financiële bijdragen aan een serie projecten die voortkomen uit de Gebiedsopgaven. Provinciale Staten hebben op 29 juni 2016 al ingestemd met de Uitvoeringsstrategie van de Gebiedsopgaven. De Staten...

Bericht: Achterhoek2020: Volop in de uitvoering!

De Stuurgroep Achterhoek2020 mag een substantiële bijdrage van de provincie verwachten voor de realisatie van zo’n tien projecten die een flinke impuls geven aan de Achterhoekse economie. En dat is pas het begin. Er zijn nog veel nieuwe projecten in voorbereiding,...