|

Achterhoek Raad kiest voor 2×2-baans N18 80 km/uur

De Achterhoek Raad kiest voor de inzet op een alternatief plan voor betere doorstroming en veiligheid op de N18, namelijk een 2×2-baans weg waar maximaal 80 km per uur mag worden gereden tussen Varsseveld en Groenlo. In een volle zaal vergaderde de Achterhoek op 11 december voor de 19de keer en de laatste maal in dit kalenderjaar. Op de agenda stond opnieuw de N18, de weg die een lang en bewogen route kent in de lobby en planvorming voor de verbetering ervan.

Scherpe discussie
Een motie van een aantal fracties uit Oost Gelre (CDA, Lokaal Belang, OOG en OLW) en CDA Berkelland riep op om het agendapunt niet deze avond te behandelen met daarbij een opdracht aan de Achterhoek Board om de strekking van het onderzoeksrapport voor de weg eerst expliciet te communiceren naar belanghebbenden, in het bijzonder die van de gemeenten Oude IJsselstreek en Oost Gelre. Een scherpe discussie werd gevoerd over wat zwaarder zou wegen: communicatie over de nieuwe stip op de horizon of snel starten met de verbetering van de weg, ook nu daar 7 miljoen mobiliteitsfinanciering voor beschikbaar is. Na een uitgebreide discussie werd de motie in stemming gebracht en deze haalde het niet, dus kwam het onderwerp alsnog op de agenda, waarop het besluit met een grote meerderheid van de stemmen (130 voor, 20 tegen en 5 onthouding) volgde om te streven naar een vierbaans weg met maximaal 80 km per uur.

Uitvoeringsplan 2024 met smart focuspunten unaniem aangenomen
Op de agenda stonden meerdere onderwerpen, waaronder de vaststelling van het Uitvoeringsplan 2024 van de organisatie 8RHK ambassadeurs. In het Uitvoeringsplan wordt een korte terugblik gegeven op 2023 en zijn de focuspunten voor 2024 omschreven. De motie (op initiatief van de fracties van ChristenUnie Aalten, ChristenUnie SGP, ChristenUnie-SGP Doetinchem  en PvLM Doetinchem) om de focuspunten meer smart te formuleren, werd aangenomen met 109 stemmen voor en 46 stemmen tegen. Op de agenda stond ook de herbenoeming van Henk Tappel van Bronkhorst Hightech, namens VNO/NCW Achterhoek en ondernemers is hij de komende vier jaar weer lid van de Achterhoek Board.

Plan ‘Aardkundig Fundamentalisme’, bodem voor het Ruimtelijk Perspectief Achterhoek
De Raad werd meegenomen door Emmeke Gosselink (lid Achterhoek Board en voorzitter Stuurgroep Ruimtelijk Perspectief Achterhoek) en Martijn Horst van Neder/land/schap in een presentatie over het landschapsplan ‘Aardkundig Fundamentalisme’. Het plan biedt een prikkelende methode om naar de ruimtelijke toekomst van de Achterhoek op lange termijn te kijken en vormt een stevige bodem voor de ontwikkeling van een eerste Ruimtelijk Perspectief Achterhoek. ‘Aardkundig Fundamentalisme’ won afgelopen oktober de prestigieuze Eo Wijersprijsvraag onder landschapsarchitecten.

Tot slot werd door Mark Boumans als voorzitter 8RHK ambassadeurs aangegeven dat er naar aanleiding van de grote evaluatie in 2020/2021 door externen, is afgesproken om iedere twee jaar de behoefte aan een evaluatie te peilen. Afgesproken is om nu een wat minder uitgebreide evaluatie te houden en deze vorm en inhoud te gaan geven met alle betrokken gremia in de Achterhoekse samenwerking. De volgende evaluatie kan dan weer wat uitgebreider zijn.

Lees hier het artikel dat De Gelderlander schreef over de vergadering en de keuze voor de N18 vierbaans max 80 km.

Bekijk hier de livestream van de 8RHK raadsvergadering van maandag 11 december 2023.