|

Geen nieuwe Regio Deal voor Achterhoek gemiste kans

De Achterhoek heeft helaas geen nieuwe Regio Deal met het Rijk kunnen sluiten na de eerdere deal die eind 2022 afliep. Onder de noemer ‘Groeien in kwaliteit, delen in geluk’ diende de Achterhoek de aanvraag voor een nieuwe deal in. Mark Boumans, voorzitter 8RHK ambassadeurs: “Het is ontzettend jammer en een gemiste kans dat we nu geen nieuwe Regio Deal kunnen sluiten met het Rijk. Zeker na wat we in de eerste Regio Deal bereikt hebben.”

Uitdagingen in groeiende economie
Een nieuwe deal was meer dan welkom in de Achterhoek. De regio ‘vergrijst en ontgroent’ in een groeiende economie. Boumans: “Ondertussen kunnen we niet bij de pakken neerzitten, want onze opgaven en ambities blijven onverminderd groot. We zien grote opgaven op ons afkomen op het gebied van zorg, de arbeidsmarkt, sociale cohesie en het landelijk gebied. Een financiële impuls, kennisuitwisseling en samenwerking via de Regio Deal kan dan van grote betekenis zijn. We zullen nu met het Rijk toewerken naar een nieuwe aanvraag in de vijfde tranche.” 

De vorige Regio Deal uit 2019, die eind 2022 afliep, heeft zich bewezen als een enorm vliegwiel om zaken met elkaar op te pakken in de regio. Maar liefst 86 projecten gingen van start ondersteund met de Regio Deal en bijdragend aan de Achterhoek Visie 2030. Van projecten gericht op jongeren werven en vasthouden in de Achterhoek met flexwoningen en kansen in onderwijs en op de arbeidsmarkt, goede bereikbaarheid met inzet op betere ontsluiting van al het (deel)vervoer, tot transitie in de landbouw en verdergaande innovatie in de (slimme) maakindustrie. Boumans: “We blijven zoals altijd op zoek gaan naar andere middelen om als eerste SDG-regio van Nederland, als trotse grensregio en als geluksregio Achterhoek te blijven groeien in kwaliteit en om te delen in geluk!” 

Regio Deals
In Regio Deals werken Rijk en regio samen aan een betere woon- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers om de brede welvaart te bevorderen. Door 23 regio’s is een aanvraag gedaan voor ruim 700 miljoen euro, in totaal was 284 miljoen beschikbaar. 14 regio’s sluiten ditmaal een deal met het Rijk (Link naar bericht Rijksoverheid). Boumans: “We feliciteren de regio’s in Nederland die wel een toekenning hebben ontvangen. In het bijzonder onze buurregio‘s Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Twente. We gaan graag alle samenwerking aan, ook over onze regiogrenzen heen. Andere regio’s blijven welkom om van onze eerdere projecten te leren.”