Kleurrijke zorgverleners

Kleurrijke zorgverleners

Het is voor niet-westerse migranten vaak erg lastig om zelfstandig in te burgeren en vervolgens te participeren in de Nederlandse samenleving. De “klassieke” Nederlandse standaard kent veel regels, is zakelijk en houdt weinig tot geen rekening met de persoonlijke en culturele achtergronden van de inburgeraar. Dit vraagt om een andere aanpak dan tot nu toe…

First Lego League

First Lego League

FIRST® LEGO® League is een onderwijsprogramma waarbij kinderen van 4 t/m 15 jaar in teamverband aan de slag gaan met een maatschappelijk thema. Het programma is opgedeeld in drie divisies met bijbehorende leeftijdscategorieën waarin elk kind op zijn eigen niveau wordt uitgedaagd. De kinderen ontwikkelen op deze manier hun (21e-eeuwse) vaardigheden en zijn op een creatieve…