Achterhoek Board

De Achterhoek Board is het gezicht van de Achterhoekse samenwerking. De Board bestaat uit vertegenwoordigers van de drie O’s (ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden) uit de Achterhoek en een vertegenwoordiger van de provincie Gelderland.

HomeSmart governanceAchterhoek Board

Wat doet de Achterhoek Board?
De Achterhoek Board richt zich op de ruimtelijk-economische agenda van de Achterhoek. Deze staat beschreven in de Achterhoek Visie 2030. De visie geeft onze ambities en doelen aan en is ons kompas. De Board stuurt op de visie en de uitvoering, bereidt de inzet van de middelen op hoofdlijnen voor (bijvoorbeeld via de Regio Deal) en ziet toe op de voortgang. De Board laat zich op inhoud voeden door de zes thematafels, stuurt waar nodig bij en legt verantwoording af aan de Achterhoek Raad.

De Board is aanspreekpunt voor de leden van de thematafels en schakelt voortdurend tussen hen en de Achterhoek Raad. Ze zet zich in om het samenwerkingsproces in de Achterhoek goed te laten verlopen en verbindt partijen in en ook buiten de Achterhoek.
De Board coördineert de Achterhoekse lobby. Boardleden vertellen het positieve verhaal van de Achterhoek: het bijzondere potentieel en de ambities die we hebben om te “Groeien in kwaliteit”.

 

Samenstelling Achterhoek Board

 De leden van de Board worden voorgedragen. Voor de gemeenten komt het algemeen bestuur met een voordracht. Gedeputeerde Staten van de provincie draagt een gedeputeerde voor, VNO/NCW en Sika dragen samen de drie ondernemers voor. Vanuit de maatschappelijke organisaties draagt het Achterhoeks corporatie overleg (ACO) één kandidaat voor. De zorginstellingen en onderwijsinstellingen dragen ieder ook één kandidaat voor.

De Achterhoek Raad benoemt de leden aan gaat daarbij uit van vertrouwen.

Voorzitter Mark Boumans  
Provincie Gelderland Peter van ’t Hoog Gedeputeerde
Maatschappelijke organisaties Mirjam Koster Vicevoorzitter (Onderwijs)
  Chrit van Ewijk Zorg
  Els Birkenhäger Woningbouwcorporaties
Ondernemers Koen Knufing Vicevoorzitter (Bouwend Nederland Oost)
  Arthur Jansen Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA)
  Henk Tappel VNO NCW Achterhoek
Overheden Ted Kok Gemeente Aalten
  Willem Buunk Gemeente Bronckhorst
  Marijke van Haaren Gemeente Berkelland
Secretaris Saar Veneman Achterhoek ambassadeurs


Agenda’s en verslagen van de Board zijn niet openbaar. Hebt u vragen? Voor meer informatie over de Board kunt u zich richten tot Wilma Stortelder.  
tel. +31 (0)6 380 665 15.

 Een sterke Achterhoek, dat doen we samen!
In de video blikken we terug op 1 jaar samenwerking.