| |

Stem op een kandidaat met hart voor de Achterhoek! Bijvoorbeeld Arjen van Gijssel uit Berkelland (CDA, plaats 26)

Wat is volgens u het beste dat de Achterhoek te bieden heeft aan Nederland en hoe zou u dat concreet willen maken?
We behoren tot de gelukkigste regio’s van Nederland door onze gemeenschapszin: naoberschap. We werken hier nauw samen, gunnen elkaar iets en spreken elkaars taal. Grote vraagstukken willen we zélf oplossen, als de leefbaarheid in onze regio niet wordt verstoord door Haags beleid. Denk aan kretologie als ‘halvering van de veestapel’, het gebrek aan woningbouwsubsidies en te weinig politiecapaciteit (terwijl hier drugspillen worden gedraaid). De Noordtak moet er niet komen, er is geen nut & noodzaak en dat kreng snijdt onze dorpen bloedend open.

Wat denkt u de komende periode voor de Achterhoek te kunnen betekenen?
Het liefst op alle terreinen het Achterhoekse belang veiligstellen, of het nu gaat om woningbouw, netcongestie, landbouwtransitie en natuur, het ruimte-vraagstuk, de mobiliteit (N18, A1), onze maakindustrie of innovatie. Ik wil dat doen in en vanuit de Achterhoek, want ik wil voeling houden met de basis.

U bent ongetwijfeld bekend met het rapport Elke Regio Telt. Wat neemt u uit dit rapport mee als u verkozen wordt?
De regio is jarenlang vergeten in het Haagse beleid. Er is een compleet nieuwe manier van denken op de departementen en in de Kamer nodig, waarbij elk beleidsvoornemen meer rekening houdt met de regionale verschillen. Neem rekeningrijden: we staan hier niet in de file en je hebt hier gewoon de auto vaker nodig omdat er in het OV gesneden is. In het OV moeten we trouwens slim investeren!

In iedere regio spelen issues, zoals bijvoorbeeld vergrijzing, stikstofproblematiek, landbouwtransitie en het woningtekort. Zo ook in de Achterhoek. Welk issue in onze regio pakt u als eerste op?
Het liefst allemaal, maar ik ben expert in wonen. Dat vinden de mensen ook het belangrijkst. En vanuit mijn werkend leven breng ik ervaring in op de terreinen landbouw, RO en gemeentefinanciën. Want zonder geld geen oplossingen.