|

Achterhoek Raad vergadert 12 december over UItvoeringsplan 2023

De Achterhoek Raad vergadert maandagavond 12 december om 19:30 uur in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. De vergadering is live.

Je bent van harte welkom bij de laatste vergadering van dit jaar, die ook digitaal te volgen is. De link naar de livestream staat op 12 december op onze homepage.

Op de agenda staat het Uitvoeringsplan 2023 dat voortvloeit uit de herziene Visie 2030. Dit plan ligt ter bespreking en ter besluitvorming voor aan de Achterhoek Raad. Verder wordt de raad onder andere geïnformeerd over de RegioExpres, de aanvraag van de RegioDeal, de Noordelijke aftakking Betuweroute, de Regionale Woonagenda en Achterhoek Gezond. Ook zal er een terugkoppeling worden gegeven van het congres over de Achterhoek Monitor dat plaats vindt op 8 december a.s. waarvoor jij je nog aan kan melden.

Bekijk alvast de uitnodiging en de stukken.