|

Vijf jaar 8RHK, tien ambassadeurs vertellen. Als derde: Marianne Besselink

Ruim tweehonderd Achterhoekers zijn sinds 2018 verbonden in een groot netwerk: 8RHK ambassadeurs. Wie zijn zij, waar staan zij voor, hoe kijken zij aan tegen de samenwerking die nu vijf jaar draait? Waar worden ze blij van (of juist niet), wat zijn hun ambities en wie geven zij een pluim? In aanloop naar het jubileumcongres op 27 september zoomen we in op tien ambassadeurs, sommigen van het eerste uur, anderen pas net gestart. Deze keer: Marianne Besselink, lid van het algemeen bestuur van Regio Achterhoek.

Marianne (51) is sinds 2015 burgemeester van Bronckhorst en lid van het algemeen bestuur Regio Achterhoek, bestaande uit de zeven Achterhoekse burgemeesters. Regio Achterhoek is het bestuursorgaan dat als enige formele besluiten kan nemen over de Achterhoek als publiekrechtelijke samenwerking. De zeven gemeenten zijn hierin sinds 1975 verenigd volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen. Marianne woont in Vorden.

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd:
“Ik speel badminton bij BBS: Bronckhorst Badmintont Samen. Verenigingen uit vier dorpen in Bronckhorst hebben zich hierbij aangesloten om samen aan de competitie te kunnen deelnemen. Typisch zo’n leuke, echt Achterhoekse samenwerking die is ontstaan na goede ervaringen met het gezamenlijk organiseren van de specialympics.”

Belangrijkste persoonlijke waarden:
“Eerlijkheid, oprechtheid en rechtvaardigheid. Die hebben voor mij altijd prioriteit.”

Hier word ik blij van:
“Ik ben blij met de mooie resultaten die wij in de Achterhoek boeken door samen te werken in zo’n breed verband. We vinden elkaar hier heel gemakkelijk, want we voelen ons verbonden, als onderdeel van een groter geheel. Daar zetten we ons voor in – en dat is echt de kracht van de Achterhoek. Op veel onderwerpen lukt dit, al zijn er altijd verbeterpunten.
Ik ben ook trots op de unieke structuur waarin we onze samenwerking hebben gegoten. Het algemeen bestuur is volgend aan de Board. Het primaat ligt niet meer bij de overheid, maar wordt gedeeld met ondernemers en maatschappelijke organisaties.”

Hierbij knars ik met mijn tanden:
“Als ik zie dat er mooie kansen op een resultaat zijn, maar tóch het grotere belang door eigenbelang overstemd wordt. Als dat gebeurt, is het belangrijk om de vraag te stellen: wat maakt dat het niet lukt? Hoe kunnen we de volgende keer wél zo ver komen?”

Wat is voor jou het grootste succes van de samenwerking?
“Inhoudelijk natuurlijk mooie resultaten als de Regio Deal en de Regio Expres, te danken aan onze lobby. Maar zeker ook procesmatig: we hebben twee jaar gediscussieerd om tot dit model te komen – de gemeenteraden hebben na die twee jaar unaniem ‘ja’ gezegd en nu vinden we het allemaal vanzelfsprekend. De Achterhoek Board en de Achterhoek Raad maken de principiële keuzes over de koers. Het samenwerkingsmodel functioneert goed en de houding ‘kieken wat het wordt’ is al lang verleden tijd. Dat zijn toch enorme stappen? Ik ben daar erg trots op.”

“Onze regio is een prachtig geheel, dat meer is dan zeven afzonderlijke gemeenten. Alle mooie bedrijven, organisaties en culturele instellingen – in welke Achterhoekse gemeente dan ook – zie ik als feestjes voor de héle regio.”

En een specifiek succes?
“Dat Mark Boumans nu vicevoorzitter van de VNG is, betekent dat wij de Achterhoekse lobby heel goed gevoerd hebben: een resultaat van veel en langdurig netwerken achter de schermen. Want natuurlijk is het belangrijk dat ook kleinere gemeenten een gezicht krijgen in het landelijke debat en dat is hiermee nadrukkelijk aan de orde. Vroeger hadden we zo’n vicevoorzitterschap van een kleinere gemeente niet voor mogelijk gehouden.”

Wat zijn de ambities van het algemeen bestuur?
“Vooral zorgen dat de machine blijft lopen en resultaat blijft leveren. Het algemeen bestuur heeft een ‘Eerste Kamer’-functie binnen de samenwerking: we toetsen, bewaken de grote lijnen en lobbyen; dat zijn de randvoorwaarden, die het mogelijk maken dat Board en Thematafels aan de slag kunnen.”

Welk cijfer geef jij de samenwerking?
“Een acht! We zijn echt heel goed bezig.”

Waar zitten volgens jou valkuilen voor deze samenwerking?
“Dat het vanzelfsprekend wordt hoe goed het nu gaat – dat we achterover gaan leunen. Het debat over ‘algemeen belang’ versus ‘eigen belang’ moeten we blijven voeren. Door steeds opnieuw te benadrukken dat het regiobelang echt gelijk staat aan het lokale belang – dat besef groeit, maar is ook kwetsbaar en heeft bij tegenslag de neiging snel weg te kwijnen.
Een voorbeeld: je bent blij als een bedrijf besluit zich in jouw gemeente te vestigen. Maar je kunt net zo blij zijn als het voor de buurgemeente kiest. Waarom? Omdat het bedrijf in de Achterhoek komt. Dat is een feestje waard. Dat we Amphion hebben, de DRU Cultuurfabriek, De Marke … allemaal feestjes voor onze regio! Laten we die vooral blijven vieren samen en beseffen dat de Achterhoek een geheel is. Een prachtig geheel, dat meer is dan zeven afzonderlijke gemeenten.”

Stel: 8RHK ambassadeurs is een huis en jij mag het verbouwen …
“Ik zou graag veel flexibele werkplekken binnen het huis creëren. Laat iedereen eens op de stoel van een ander gaan zitten. Het is zó belangrijk om de behoefte en de zorg van de ander te leren kennen. Als je niet goed begrijpt of ziet wat de ander nodig heeft, dan praat je snel langs elkaar heen. Als je elkaars perspectief kunt innemen, dan word je flexibeler in je denken en doen en kom je sneller tot goede, gedragen en bevredigende oplossingen. Dus die flexibiliteit moeten we stimuleren door het binnen ons huis te promoten en als het ware aan te bieden om je te verdiepen in de ander. Geef jij namelijk een ander de ruimte, dan krijg je die zeker terug.”

Welke 8RHK ambassadeur(s) geef jij een pluim?
“Alle ondernemers en leden van maatschappelijke organisaties. Zij leveren een zeer verfrissende bijdrage aan de gesprekken en steken veel tijd in het pakken van kansen voor de Achterhoek. Want hoe we ook ons best doen om het geen overheidssysteem te laten zijn, het is dat toch wel als je kijkt naar alle processen en de verplichte verantwoording van onze uitgaven; dat brengt heel veel vergaderen, papierwerk en stukken lezen met zich mee. Dus een pluim voor hen is zeer welverdiend wat mij betreft.”

Lees ook de interviews met Anne Groot Zevert (8RHK Raad) en Mirjam Koster-Wentink (8RHK Board).