Ontmoeten doet inspireren! In de Vitruviuswandeling zijn weer veel stappen gezet: Op onze mooie grond in de Achterhoek en in kennisdeling van elkaars vraagstukken en lessen. De Achterhoek stelt zich met haar sterke samenwerkingskracht graag op als ‘Regio Lab om verder te experimenteren op klinkklare schaal voor grote maatschappelijke opgaven’. Lees hier de opgaven in ons Ruimtelijk perspectief, Droogte en onze Landbouw en wat nodig is voor een duurzame Achterhoek.

Ruimtelijk Perspectief

Vraagstuk: Hoe gaan leefbaarheid, brede welvaart en ruimtelijke kwaliteit hand in hand op de lange termijn?

++ Achterhoek: Regionale kracht, naoberschap en innovatiekracht. In de Achterhoek gebeurt het ‘in het klein’ én klinkklaar. We zijn de ideale regio om ‘geïntegreerd en gebiedsgericht’ in de praktijk te brengen, multi-problematiek is ook hier aanwezig en de ruimte raakt op.

Doel: Een krachtig Achterhoeks verhaal voor de lange termijn, daarin de ruimtelijke opgaven in samenhang brengen en blijven bekijken.

Nodig: Geef ruimte aan Regio Lab de Achterhoek, als experimenteerregio met structurele investeringen in lopende gebiedsprocessen.

Neem voor meer informatie contact op met Marijn Hofstee, Strategisch adviseur Ruimtelijke opgaven en projectleider Ruimtelijk Perspectief Achterhoek 8RHK ambassadeurs, +31 627329643, m.hofstee@8rhk.nl

Marijn Hofstee

Strategisch adviseur Ruimte/ projectleider RPA
m.hofstee@8rhk.nl
Tel. 06 27329643

Droogte

Vraagstuk: Hoe transformeren we de Achterhoek en de Liemers naar een klimaat robuust gebied met een veerkrachtig watersysteem?

++ Achterhoek: Integrale aanpak droogte met partijen en locaties, zoals experimenteren met duurzaam drinkwaterwinnen in gebied ’t Klooster en samenwerking door landgoedeigenaren en boeren in onze landgoederenzone. 

Doel: Herstel van de balans in wateroverlast en droogteschade, zodat het gebied geen verdere schade ondervindt en het prettig wonen en werken in de Achterhoek blijft.

Nodig: Transitie met aanpassingen van het watersysteem, consequenties voor grondgebruik en grenzen stellen aan waterverbruik. Ontwikkel met ons mee volgens ‘kwesties op de kaart’ van de Nederlandse School voor Openbaar bestuur: ‘Strategische ontwikkelrichtingen voor de netwerkaanpak van droogte in de Achterhoek en de Liemers.’

Neem voor meer informatie contact op met Ronald van Ark, Senior beleidsadviseur advies en strategie Waterschap Rijn en IJssel,
+31 6 4699 6869, R.vanArk@wrij.nl

Ronald van Ark

Beleidsadviseur Waterschap Rijn en IJssel
r.vanark@wrij.nl
Tel. 06 46996869

Landbouw

Vraagstuk: Hoe komen we tot duurzame landbouw en levendig landschap in de Achterhoek? 

++ Achterhoek: Lef om het anders te doen. Dat heeft opgeleverd: actieve boerennetwerken, duurzame innovaties, nieuwe economie, ketengerichte aanpak van voedselproductie en grondstoffen voor de bouw én kennis en draagvlak in het gebied om het samen anders te doen!

Doel: Duurzame, toekomstbestendige landbouw met een gezond verdienmodel, duurzame voedselsystemen en grondstoffen voor lokale bouweconomie.

Nodig: Actief meedoen in experimenten, dialoog om praktijkgerichte kennis en ervaring in te zetten voor nieuw beleid, continueer de experimenteeraanpak. 

Neem voor meer informatie contact op met Aleid Diepeveen, Thematafelregisseur Circulaire Economie & Energietransitie 8RHK ambassadeurs, +31 6 1870 6907, a.diepeveen@8rhk.nl

Aleid Diepeveen

Programmaregisseur Circulaire economie & Energietransitie
a.diepeveen@8RHK.nl
Tel. 06 1870 6907