| | | | | |

‘Volle bak’ tijdens eerste vergadering Achterhoek Raad met Montferland erbij

Maandagavond 25 maart vergaderde de Achterhoek Raad voor het eerst met aansluiting van negen extra raadsleden uit gemeente Montferland.  Voorzitter Mark Boumans heette de nieuwe leden van harte welkom en zei trots te zijn op hun komst: “De 8 in de Achterhoek is weer compleet”. Het was nog even flink puzzelen om een goede zaalindeling te maken. Dat is gelukt met een opstelling waarbij iedereen elkaar goed in de ogen kan kijken voor vruchtbaar verder vergaderen, volgens de tendens van de Achterhoek Raad. Als alle fracties van de acht gemeenten vertegenwoordigd zijn, gaat het maar liefst om 65 raadsleden en daarbij horen 196 stemmen volksvertegenwoordiging. Er waren meer wisselingen, met het vertrek van Els Birkenhäger en Koen Knufing uit de Achterhoek Board. Voorzitter Mark Boumans dankte beiden voor hun grote betrokkenheid en inzet voor de Achterhoek. Naar verwachting worden in de volgende vergadering van 23 september twee kandidaten voorgedragen ter vervulling van de vacatures.

Proces en planning nieuwe Regio Deal
De vergadering bestond uit een formeel en informeel deel. In het eerste gedeelte werd ingegaan op de Regio Deal toekenning van 25 miljoen Euro voor de Achterhoek en op een eerder ingebrachte motie door de raad over de Uitvoeringsplannen die jaarlijks worden opgesteld als een uitvloeisel van de Visie2030.

De Achterhoek is met het binnenhalen van de Regio Deal op twee grotere regio’s na (Noord Holland Noord, 17 gemeenten en Regio Zwolle, 20 gemeenten) in toekenning de best bedeelde regio in tranche 5 van de Regio Deals door het Rijk. Het Rijk looft de kwaliteit van de aanvraag van de Achterhoek en de slagen die het afgelopen jaar zijn gemaakt. Daarmee belande de regio bij alle rijksdepartementen in de top 5 van de 29 aanvragen die zij ontvingen. Voorzitter Mark Boumans: “Daar mogen we met elkaar trots op zijn. Inhoudelijk is dit weer een belangrijke stap in het behalen van onze doelen richting 2030.” Op de vraag hoe de plannen van de Regio Deal worden bijgesteld nu er minder geld beschikbaar komt dan is aangevraagd, gaf de Board aan midden in dat proces te zitten met het Rijk en daar schriftelijk terugkoppeling over te geven aan de Achterhoek Raad.

Toewerken naar meer smart geformuleerde uitvoeringsplannen
Tijdens de vergadering van 11 december 2023 nam de Achterhoek Raad de motie ‘Smart focuspunten Uitvoeringsplannen 2024-2030’ aan. De Board heeft hier een raadsvoorstel voor gepresenteerd om in het begin en aan het einde van de zomer twee bijeenkomsten te organiseren voor raadsleden over de voortgang van het uitvoeringsplan 2024 en het meer SMART maken van het plan voor 2025. Ook stelt de Board voor om in 2024 meer zichtbare verbindingen te maken tussen de streefwaarden uit de Achterhoek Visie 2030 en de cijfers die vanuit de Achterhoek Monitor naar voren komen. Dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen door de Achterhoek Raad.

In het informele deel na de pauze volgden twee interactieve presentaties over actuele onderwerpen. Namelijk: ‘Samenwerken aan langer gelukkig en gezond leven in de Achterhoek’ met het Regioplan door Renée Wilke (Achterhoek Board) en Heiko Vink (Programmaregisseur Thematafel De Gezondste Regio). En de andere presentatie ‘Energietransitie: maatwerk door netcongestie’ die gegeven werd door Bart Porskamp (Achterhoek Board) en Aleid Diepeveen (Programmaregisseur Thematafel Circulaire Economie & Energietransitie).

Vind hier alle bijbehorende stukken van de vergadering.