|

Welkom bij de vergadering van de Achterhoek Raad – 3 april vanaf 19:30u

De Achterhoek Raad vergadert maandagavond 3 april om 19:30 uur in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. De vergadering is live en via livestream te volgen (de link daarvoor verschijnt maandag 3 april op onze homepage).

Op de agenda:
– Besluitenlijst vergadering Achterhoek Raad 12 december, Informatieve memo Noordelijke aftakking Betuweroute, Informatieve memo N18
– Herbenoeming mevrouw E. Birkenhäger, lid Achterhoek Board
– Informatief deel vergadering
1.Uitvoeringsagenda Regionale Woonagenda:
De Achterhoek Raad wordt meegenomen in de huidige ontwikkelingen om van de Regionale
Woonagenda en de onlangs gesloten Woondeal, over te gaan tot het verwezenlijken van de
doelen die daaruit volgen. Toelichting door mw. E. Birkenhäger (Achterhoek Board)
2.Aanpak Energie-opgave: De energiecrisis maakt dat de urgentie is toegenomen om verder vorm te geven aan de energietransitie met slimme oplossingen en regionale innovaties die werken voor inwoners
en ondernemers. Toelichting door dhr. B. Porskamp (Achterhoek Board)

Bekijk alvast de uitnodiging en de stukken.