Zoekresultaten

Geavanceerd zoeken

2226 pagina's gevonden

Verdiepte ligging van de N18 in Haaksbergen

post

Minister Schultz van Haegen besluit tot verdiepte ligging van de N18 in Haaksbergen. Besluit tot wijziging ter visie van 4 maart tot en met 15 april 2014.  Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft het Besluit tot wijziging van het Tracébesluit N18 Varsseveld-Enschede vastgesteld. Door dit besluit wordt de aanleg van een verdiepte ligging…

Lees meer

Pr8werk: Flexibilisering van de arbeidsmarkt

post

Hoe komen de 12000 ZZP’ers of Zelfstandige Professionals (ZP’ers) in de Achterhoek aan meer werk? Dat was de afgelopen twee jaar de opdracht en de betekenis van het project Pr8werk. Ook de komende twee jaar gaat Pr8werk hiermee door! Een terug- en vooruitblik. Het project Pr8werk wordt vrijwillig bemenst door zeven ZP’ers uit de Achterhoek. Zij willen meer kansen creëren voor hun collega’s en daarmee…

Lees meer

Innovatiehub Biomassa maakt flitsende start

post

Zeven R&D (Research & Development)-projecten zijn gestart bij Achterhoekse bedrijven dankzij werving en bemiddeling van de Innovatiehub Biomassa.  “Door overlap in de projecten en onderlinge discussie tussen de studenten ontstaat daadwerkelijk een versnelling van de innovatie”, zegt manager Iris Walhout. “Voor de toekomst van de betrokken bedrijven, de regio en de ontwikkelingen in de mestsector…

Lees meer

Brandbrieven accijnsverhoging

post

De Achterhoek heeft twee brieven naar ‘Den Haag’ gestuurd over de gevolgen van de accijnsverhoging op brandstof voor de lokale economie in de grensstreek. VNO-NCW Achterhoek stuurde een brandbrief naar de ministeries van Economische Zaken en Financiën die mede werd ondertekend door de voorzitter van de stuurgroep Achterhoek 2020. Afschriften van deze brief zijn gestuurd…

Lees meer

Van data naar dialoog, samen kijken naar oplossingen

post

Wat hebben inwoners van de Achterhoek nodig om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij? Welke vormen van hulp en ondersteuning hebben ze daarbij nodig? Hiervoor is inzicht nodig in de huidige en verwachte toekomstige situatie. Lees verder.  

Lees meer

Innovatieve kracht Achterhoek profileren

post

Om de Achterhoek te profileren als economisch bedrijvige en innovatieve regio is op initiatief van Regio Achterhoek een overleg gestart met enkele keyspelers uit het Achterhoekse bedrijfsleven. Ruim dertig ondernemers kwamen in december 2013 bij elkaar om te brainstormen over de gewenste profilering van de Achterhoek. Er is een campagne in voorbereiding met een aantal…

Lees meer

Achterhoekse kernen in beeld: Aalten trapt af

post

De 21 grootste kernen in de Achterhoek gaan letterlijk en figuurlijk op de foto. Woensdag 12-2 is de aftrap in de gemeente Aalten. Zeven gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) brengen samen met maatschappelijke organisaties en ondernemers kansen en problemen van deze kernen in beeld. Inbreng van inwoners van die kernen…

Lees meer

Achterhoek 2020 Jong: nieuwe acties 2014

post

Jongeren willen goed werken & wonen in de Achterhoek. In 2014 komen er projecten zoals een carrièrebeurs, het project Jong Wonen, Studentenavonden, een Community, nieuwe Innovatiehubs. Kijk voor meer informatie op onze pagina Achterhoek2020 Jong.

Lees meer

Achterhoek en Twente samen aan de slag voor subsidies

post

Regio Twente was 20 januari op bezoek in de Achterhoek. Naast zinvolle uitwisseling heeft dat een concrete afspraak opgeleverd: de regio’s gaan samenwerken bij het indienen van subsidies voor het omvangrijke Europese subsidieprogramma Interreg V dat loopt tot 2020. De gelden zijn bestemd voor innovatie (inclusief CO2-reductie) en grensoverschrijdende samenwerking tussen organisaties en instellingen. Voor…

Lees meer

Collegetour Achterhoek Academie 5 en 12 feb

post

De Achterhoek Academie is opgericht om de ontwikkeling van creatieve, visionaire managers en bestuurders te stimuleren. Niet in de vorm van een traditionele academie, maar als netwerkorganisatie waarin overheden, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. Op 5 februari en 12 mei zijn er lezingen in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Meer informatie: www.collegetourachterhoek.nl

Lees meer

Project vruchtbare Kringloop: duurzaamheidsslag

post

Door restproducten uit de landbouw te gebruiken voor bodemverbetering, kan die bodem gemakkelijker en sneller water opnemen en vasthouden, waardoor we minder kwetsbaar worden voor extreme weersomstandigheden. Tegelijkertijd wordt de bodem door die groenbemesting ook rijker aan waardevolle grondstoffen. En door gericht te bemesten op deze verbeterde bodemkwaliteit worden betere opbrengsten in de landbouw bereikt…

Lees meer

Spies praat met gemeenteraden: focussen en samenwerken

post

Liesbeth Spies licht tijdens gesprekken met de Achterhoekse gemeenteraden de ‘harde’ noodzaak tot samenwerken toe, zowel intergemeentelijk als met de maatschappelijke partners en ondernemers. Doel is om in juli een uitgewerkte, aangescherpte en door alle betrokken partners gedragen versie van de Achterhoek Agenda 2020 te presenteren. Deze zogenaamde Uitvoeringsagenda bevat projecten die de komende jaren…

Lees meer