|

Vijf jaar 8RHK, tien ambassadeurs vertellen. Als vijfde: Karin Klein Lebbink

Ruim tweehonderd Achterhoekers zijn sinds 2018 verbonden in een groot netwerk: 8RHK ambassadeurs. Wie zijn zij, waar staan zij voor, hoe kijken zij aan tegen de samenwerking die nu vijf jaar draait? Waar worden ze blij van (of juist niet), wat zijn hun ambities en wie geven zij een pluim? In aanloop naar het jubileumcongres op 27 september zoomen we in op tien ambassadeurs, sommigen van het eerste uur, anderen pas net gestart. Deze keer: Karin Klein Lebbink, lid van de Achterhoek Raad sinds 2022.

Karin (58) is gemeenteraadslid voor Gemeentebelangen Bronckhorst en woont in Wichmond.

Dit doe ik het liefst in mijn vrije tijd:
“Trombone spelen, onder andere in een harmonie en een dweilorkest. En soms val ik in bij collega-muziekverenigingen; bij elkaar heel wat optredens. Verder heb ik een motorrijbewijs en houd ik van rijden in clubverband. Samen met familie en vrienden het leven vieren doe ik ook heel graag.”

Belangrijkste persoonlijke waarden:
“De menselijke maat staat bij mij altijd voorop: eerst de mens, dan de regels. Ook het feministisch gedachtegoed is voor mij belangrijk. Met mijn drie zoons heb ik daarover leuke discussies.”

Hier word ik blij van:
“Me inzetten voor het grotere geheel en dat niet alleen door te praten, maar ook door te doen: ik laat graag mijn handjes wapperen. Als raadslid maar ook in diverse verenigingen.”

Hierbij knars ik met mijn tanden:
“Dat we als samenleving dingen uit de hand laten lopen doordat we geen actie ondernemen als dat nodig is. Kijk naar het politieke klimaat dat zo onveilig is geworden dat een capabele vrouw als Sigrid Kaag de politiek verlaat. We hebben als samenleving blijkbaar geaccepteerd dat dit gebeurt. Het baart mij heel veel zorgen. ‘Je moet maar een olifantshuid kweken’. Nee! Degenen die bedreigingen uiten, met hén is iets aan de hand, zacht gezegd. We mogen dit niet normaal gaan vinden.”

Wat is voor jou het grootste succes van de samenwerking?
“Dat we nu raadsbreed een krachtig signaal naar Den Haag kunnen afgeven, unaniem; dat is een grote stap vooruit. Als regio, als Achterhoekse politiek met zo’n dertig partijen, laten we met één stem van ons horen. Het is inmiddels noodzaak dat we hard aan de deur rammelen om onze regionale belangen kenbaar te maken.”

“Dat we nu raadsbreed een krachtig signaal naar Den Haag kunnen afgeven, unaniem; dat is een grote stap vooruit.”

En een specifiek succes?
“Voor mij is het heel mooi en belangrijk dat we nu ook als Achterhoekse leden van lokale partijen meer verbonden zijn geraakt. We weten beter van elkaar waar we mee bezig zijn en kunnen daardoor effectiever zijn in ons werk voor de Achterhoek.”

Welk cijfer geef jij de samenwerking?
“Een acht, we doen het goed!”

Wat zijn de ambities van de Achterhoek Raad?
“De Achterhoek beter over het voetlicht brengen in Den Haag, maar zeker ook in Brussel. Wij zijn een grensregio met specifieke kwaliteiten en specifieke vraagstukken.”

Waar zitten volgens jou valkuilen voor deze samenwerking?
“Ik vertegenwoordig vanuit onze fractie in Bronckhorst een groot aantal stempunten in de Achterhoek Raad. Ik wil natuurlijk graag dat mijn mede-fractiegenoten aangehaakt blijven. Het is soms best een opgave om goed terug te koppelen en hen het nut te laten zien van onze deelname in de Achterhoek Raad.”

Stel: 8RHK ambassadeurs is een huis en jij mag het verbouwen …
“Ik denk dat ons huis goed gefundeerd is en een voorbeeld kan zijn voor andere regio’s. Wel vind ik dat er regelmatig een ander gezicht te zien moet zijn in de kamer van de voorzitter. Roulerend voorzitterschap dus, bij Board en Raad, waarbij ook andere gemeenten dan Doetinchem een voorzitter kunnen leveren. Een stap verder zou zijn het formaliseren van de Achterhoek Raad door regionale verkiezingen te houden. Maar het lijkt mij beter en logischer om in plaats daarvan het schaalniveau van Rijk-provincies-gemeenten aan te pakken en opnieuw vorm te geven, al kunnen wij dat natuurlijk niet op ons nemen. Nu ontbreekt voor de eerste en tweede overheid (gemeenten en provincies, volgens het Huis van Thorbecke) een solide financiële basis voor langetermijnbeleid. Er is weinig differentiatie tussen provincies en gemeenten hebben te weinig beleidsvrijheid. Als dat beter op orde zou zijn, is een toegevoegde vierde bestuurslaag wat mij betreft niet nodig.”

Welke 8RHK ambassadeur(s) geef jij een pluim?
“Ik denk dat ik niet helemaal objectief ben als ik daarvoor iemand uit mijn eigen gemeente aanwijs; toch gaat mijn pluim naar onze wethouder Emmeke Gosselink van Gemeentebelangen Bronckhorst. Ze neemt deel in de Board en is lid van de thematafel Wonen & Vastgoed. Ik vind oprecht dat zij het heel goed doet. Verder heeft Mark Boumans natuurlijk prima campagne gevoerd voor het vicevoorzitterschap van de VNG. Heel bijzonder dat die rol nu door de burgemeester van een kleinere, Achterhoekse gemeente wordt vervuld.”

Lees ook de interviews met Anne Groot Zevert (8RHK Raad), Mirjam Koster-Wentink (8RHK Board), Marianne Besselink (algemeen bestuur Regio Achterhoek) en Arthur Jansen (8RHK Board).