Zoekresultaten

Geavanceerd zoeken

2226 pagina's gevonden

“Zoek contact, neem verantwoordelijkheid, maak het verschil”

post

Achterhoek 2020-bijeenkomst in het teken van relaties leggen, ‘wisecrowd’ en de kracht van jongeren. Samen veelbelovende projecten voor de Achterhoek verder brengen door gebruik te maken van elkaars kennis, kunde en contacten.  Je gesprekspartners kijken fris tegen jouw project aan; waar jij  struikelblokken ziet, zien zij mogelijkheden. Een simpel maar doeltreffend concept dat direct tot betrokkenheid…

Lees meer

Achterhoekse aanpak krijgt eerste prijs van Europese vakjury

post

Vier Europese grensregio’s, waaronder Regio Achterhoek, werken samen in het Europese Brainflowproject om talenten voor de arbeidsmarkt aan te trekken en te behouden. Tijdens het International Talent Forum in Spanje op 31 mei 2013 oordeelde de internationale jury dat de aanpak van de Achterhoek, waarin vooral het bevorderen van crosssectorale innovatie wordt benadrukt, een eerste…

Lees meer

Spoor Achterhoek-Münsterland heeft potentie

post

Bestaande tracés reserveren; reactivering van de spoorlijn is op termijn haalbaar en gewenst voor grensoverschrijdende arbeidsmarkt en onderwijs. Op 12 juni is in Oeding (D) het resultaat gepresenteerd van het haalbaarheidsonderzoek naar een spoorverbinding Arnhem-Achterhoek-Münsterland. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse ontmoeting van burgemeesters uit de Regio Achterhoek en de Kreis Borken. Uit het onderzoek blijkt…

Lees meer

Vitale leefomgeving: opknapbeurt voor woningen

post

Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen haakt aan bij een grootscheepse opknapbeurt van huurwoningen in Winterswijk. Lees het persbericht: Kwaliteitsimpuls wijk Hazelder of hieronder: Winterswijk, 11 juni 2013 Wijk krijgt kwaliteitsimpuls, ook woningeigenaren kunnen meedoen Opknapbeurt de Hazelder Winterswijk goed ontvangen Wijk de Hazelder in Winterswijk krijgt een flinke opknapbeurt. De woningen worden verbe-terd en duurzaam gemaakt en…

Lees meer

19 juni: Achterhoek 2020-avond: denk & doe mee!

post

Het wordt een actieve bijeenkomst, waarin wij  iedereen uitdagen mee te denken en mee te doen! Doel van de avond is om samen met u nieuwe oplossingen, benaderingen of ideeën voor lopende projecten te genereren. We zullen met een groot aantal Achterhoekers en Achterhoekliefhebbers aanwezig zijn en als iedereen zijn denk- én doekracht inzet, komen…

Lees meer

Burgervader van de Achterhoek gaat naar Arnhem

post

Eerste burger van Doetinchem, Herman Kaiser, wordt per 19 augustus burgemeester van Arnhem. Daarmee komt automatisch ook een einde aan zijn voorzitterschap van Regio Achterhoek.  Kaiser heeft zich vanaf 2006 ingezet voor het samenwerkingsverband van de Achterhoekse gemeenten. Die gemeenten onderling sterker verbinden en daarmee de Achterhoek op de kaart zetten was zijn ambitie, en…

Lees meer

Provincie en Achterhoek samen de boer op voor aanpak krimp

post

Heel wat ondernemers en bewoners nemen zelf initiatieven om in te spelen op de krimp in de Achterhoek. Provincie Gelderland en de Achterhoek willen deze initiatieven gebruiken als input voor een nieuwe samenwerkingsagenda (of transitieatlas) die samen met Achterhoek2020-partners wordt opgesteld. Waar zit energie en urgentie? Tijdens een bestuurlijk treffen op 3 april is afgesproken…

Lees meer

Rapport Kansrijk Platteland

post

Lees het rapport over de ontwikkeling van het landelijk gebied van de Achterhoek; informatie over de actuele toestand, de belangrijkste partijen, de huidige ontwikkelingen en de bedreigingen en kansen. Kansrijk Platteland Achterhoek_4

Lees meer

Subsidie voor burgerinitiatief

post

De provincie verstrekt subsidie tot € 30.000,- voor activiteiten die bijdragen aan actief burgerschap en de aanpak van bevolkingskrimp. Subsidieburgerinitiatief

Lees meer

Muziek zonder grenzen: Duits-Nederlands Mozer-festival in Groenlo

post

Ongeveer 250 jonge muzikanten uit Duitsland en Nederland ontmoeten elkaar op zaterdag 22 juni in de Oude Calixtuskerk in Groenlo. Hier treden bands en orkesten uit Kreis Borken en de Achterhoek tussen 14.00 en 19.00 uur afwisselend op tijdens het vrij toegankelijke Mozer-festival. Regio Achterhoek organiseert het festival, ondersteund door Kreis Borken en de Euregio….

Lees meer

Verkeersmodel voor de Achterhoek

post

De Achterhoek bereidt zich voor op de toekomst, ook op het gebied van mobiliteit. De werkplaats Slim & snel verbinden en het intergemeentelijk overleg Mobiliteit willen weten wat de effecten zijn van de demografische (en andere) ontwikkelingen op bijvoorbeeld de automobiliteit. Welke maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer zijn nodig voor een vitale…

Lees meer

Atlas voor de Achterhoek in aanbouw

post

In het kader van de Agenda 2020 is er hard gewerkt aan de Atlas van de Achterhoek. De werkplaats Vitale Leefomgeving heeft een eerste tussenproduct opgeleverd, dat een selectie laat zien van de beschikbare kaarten en data en een doorkijk geeft naar het vervolgproces. De komende tijd wordt de Atlas verder aangevuld met onderwerpen uit…

Lees meer